Beställ utbildning

Utveckla din verksamhet tillsammans med oss!

Gymnastik- och idrottshögskolan erbjuder företag, myndigheter och organisationer att inom vårt fackområde köpa utbildning åt sina anställda för kompetensutveckling och fortbildning.

Uppdragsutbildning är en egen utbildningsform vid sidan av den ordinarie grundläggande utbildningen. Observera att det endast är arbetsgivaren som kan köpa utbildning åt sina anställda. Privatpersoner kan själv inte köpa en studieplats.

Utbildningen kan ske i form av enstaka fortbildningsdagar eller hela kurser.

Uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng om samma examinationskrav ställs som i den ordinarie utbildningen. Detta regleras i det enskilda avtalet som föregår all uppdragsutbildning vid högskolan.

Kontakt

För mer information om högskolans utbildningsutbud för uppdragsutbildningar kontakta högskoleadjunkt Dan Wiorek.

Aktuellt

Adress till denna sida: www.gih.se/uppdragsutbildning