Ungas innovationskraft

Har du intresse av att starta egen verksamhet? Vill du driva utveckling av koncept eller en idé om en ny produkt inom idrott och friskvård?

Som GIH-student befinner du dig i en kreativ miljö inom idrott och friskvård, där också dina kunskaper och ditt tänkande utvecklas. Nu kan du vara med och skapa framtidens innovationer inom idrott och friskvård, ett starkt expanderande område i dagens samhälle.Har du motivation, intresse och eget engagemang för att arbeta innovativt med dina idéer i relation till din utbildning och framtida professionella verksamhet?

Välkommen till ett första informationsmöte om projektet fredagen 21 oktober kl. 12-12.45 i GIH:s aula.

Projektet

GIH samarbetar under åtta månader 2011-12 med Sport Support Center i ett VINNOVA-projekt kallat "Ungas Innovationskraft". Projektet vänder sig till GIH-studenter 18-30 år.

I projektet får studenterna att utveckla, bearbeta och förfina sina idéer tillsammans med innovationsrådgivare, verksamhets- och affärsutvecklare samt de andra deltagarna. Målet är att deras innovationer och idéer ska bli verklighet och lanseras på marknaden.

Ett flertal träffar kommer att äga rum under projektets gång. Dessa kommer vara förlagda till eftermiddag/kvällstid i GIH:s lokaler, utanför ordinarie skoltid. Representanter från GIH är lektor Johnny Nilsson och adjunkt Eva Kraepelien-Strid. I projektledningen ingår även fyra tidigare GIH-studenter.

Läs mer om projektet Ungas Innovationskraft på projektets hemsida.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

Läs mer på Vinnovas hemsida.