Skolsteget - ett nationellt projekt för fysisk aktivitet för skolbarn i Sverige

Skolsteget är ett pilotprojekt där klasser (elever och lärare) i olika skolor över hela landet tävlar mot varandra.  Stegtävlingen går ut på att med hjälp av en stegräknare som alla deltagare får, tävla om att ta så många steg som möjligt både under skoltid och på fritiden. Stegen registreras i tävlingssystemet via Internet på www.steg.nu

Tävlingen är i full gång och pågår mellan 12 – 26 april 2005. Klasserna är slumpvis utvalda i varje län för att få så stor geografisk spridning som möjligt i pilotprojektet. 850 st elever och lärare deltar, fördelat på 25 st klasser. 23 st klasser från årskurs 7-9 samt tre stycken från årskurs 4-5.  

Målsättning  

Syftet är att eleverna med ökad kunskap och motivation kan förändra sin egen situation och sitt synsätt till att röra på sig vilket även medför stora positiva psykosociala effekter för så väl eleven som för hela klassen. Målsättningen är att öka rörligheten och förbättra elevernas vardagshälsa och samtidigt ge grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa.

100 000 elever och lärare i världens största stegtävling

Visar sig utvärderingen av pilotprojektet vara positivt kommer en rikstäckande stegtävling skola mot skola att genomföras över hela Sverige med ca 100.000 deltagande elever och lärare. Det kommer att bli världens största stegtävling.  

Gemensamt samarbetsprojekt

Skolidrottsförbundet, Korpen Svenska motionsidrottsförbundet, NCFF, Myndigheten för skolans utveckling, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet, SISU, Idrottshögskolan i Stockholm (IH).  

IH gör en forskningsstudie och utvärdering av pilotprojektet. Utvärderingen av hela projektet kommer att tillställas media.

Kontaktpersoner

STEG / Select
Jan Sjöbeck
08-630 11 00
070 - 727 43 43
jan.sjobeck@steg.nu
Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
BO Andersson
08 - 699 64 10
bo.andersoon@korpen.se
NCFF
Johan Tranquist
019 - 30 11 32
070 - 603 11 32
johan.tranquist@adm.oru.se
Riksidrottsförbundet
Lars Allert
08 - 699 60 00
lars.allert@rf.se
Folkhälsoinstitutet
Peter Lamming
08 - 566 136 17
peter.lamming@fhi.se
Skolförbundet
Lars Brandin
08 - 699 65 01
lars.brandin@skolidrott.se
GIH
Eva Fors 7 Birgitta Fagrell
08 - 120 538 38
0708 - 758 600
evafo@gih.se
birgitta.fagrell@gih.se
Myndigheten för Skolutveckling
Birgitta Lahti-Nordström
08 - 527 78 316
070 - 218 32 26
Birgitta.lahti-nordstrom@skolutveckling.se