Nationella rekommendationer för barn och unga

Bild på Örjan EkblomGIH:s forskare Örjan Ekblom är med i en nationell sammanställning över hur mycket barn och unga ska röra på sig för att må bra. Det är Svenska Läkaresällskapet som ansvarar för sammanställningen som forskare, läkare, sjukgymnaster och idrottslärare ska svara på genom att granska vetenskapliga studier på området.

Hittills har Sverige utgått från Världshälsoorganisationens rekommendationer. Det här kan bli de första specifika svenska riktlinjerna för barn i skolåldern och är tänkt att börja från sex års ålder. Syftet med de nya riktlinjerna om fysisk aktivitet för barn och unga är att de ska fungera som faktagrund för föräldrar, skolor, politiker och sjukvård.

En av punkterna är att alla skolbarn bör vara fysiskt aktiva minst en timme per dag, till exempel genom att gå eller cykla till och från skolan och leka på rasterna. Dessutom ska barnen utöva en aktivitet tre gånger per vecka som belastar hjärt-kärlsystemet lite extra, vilket påverkar benstomme och muskelstyrka.

– Våra förslag är en miniminivå. Rör man sig mer blir de hälsoeffekter vi pekar ut ännu större, säger Örjan Ekblom.
Han betonar att det handlar om att hoppa, springa och röra sig och inte behöver handla om traditionell idrottsträning.

Enligt studien ger fysisk aktivitet före puberteten även stora hälsovinster senare i livet, bland annat stärks skelettet som kan förebygga benskörhet som vuxen. Forskarna såg också att träning gav ett psykiskt välmående, ökad självkänsla och bättre skolresultat.

Sverige är ett av de länder i Europa som har minst timmar idrott och hälsa i skolan och många är överens om att detta inte är tillräckligt.

– Det finns en stor grupp barn där idrotten i skolan är den enda aktiviteten de medverkar i på grund av ekonomiska och sociala problem, säger Örjan Ekblom.

Det finns dessutom samband att de barn som är mer fysiskt aktivitet ökar koncentrationen, vilket kan bidra till bättre skolresultat. Forskarna hoppas även att riktlinjerna inte bara ska påverka skolan, utan även samhällsplaneringen när det gäller närmiljö och möjligheterna att vara fysiskt aktiv för barn.

Rapporten ska under våren godkännas av Svenska läkaresällskapet.

Se inslag från SVT den 22 april 2015

Läs även artikel i Dagens Nyheter om den vetenskapliga sammanställningen