Seminarieserier

Två seminarieserier kommer att löpa under hela läsåret 2004/2005. Den ena serien utgör en mötesplats där praktik, teori och nya metoder för lärande prövas och diskuteras.

Läs mer om seminarieserie 1!

Den andra kommer att innehålla senaste forskningsrön kring barn, unga och fysisk aktivitet. Seminarieformen kommer att kunna erbjuda ett rikt erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Mer information om den andra serien kommer senare.

Kontaktperson:
Tage Sterner,
08-120 537 72
tage.sterner@ihs.se