Öppna föreläsningar och workshops

Lördag 12 februari 2005, kl 10-15

Föreläsning med Ingegerd ”Pyret” Ericsson

Förmiddagen ägnas åt Bunkefloprojektet, åt forskningsrön ur Ingegerds avhandling: ”Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer” samt åt en teoretisk bakgrund till rörelseprovet MUGI, Motorisk utveckling som grund för inlärning. Eftermiddagen ägnas åt praktisk genomgång av rörelserna i MUGI. Läs mer om tider, plats och anmälan i programmet för den 12 februari.  

Idrottshögskolan har tidigare erbjudit följande öppna föreläsningar under 2004:

Friluftsliv i skolan

en delrapport från Boken mellan Nytta och nöje. Föreläsare: Erik Backman Högskoleadjunkt i Idrott, hälsa och friluftsliv samt en av författarna till boken Mellan nytta och nöje.
18 november 16.00 – 17.30

Äventyrspedagogik och upplevelsebaserat lärande.

Föreläsare: Charlotta Bürger Bäckström Högskoleadjunkt i Idrott, hälsa och friluftsliv samt kursansvarig för kursen Rörelse, friluftsliv och hälsa som pedagogiskt hjälpmedel.
18 november 18.00 -19.00

Vad lär man sig på gympan?

Elevers syn på idrott och hälsa i år 5, en delrapport från Boken mellan Nytta och nöje. Föreläsare: Håkan Larsson Filosofie doktor samt en av författarna till boken Mellan nytta och nöje.
25 november 16.00 -17.30

Bäst och pest ! Ämnet idrott och hälsa bland elever i grundskolans senare år,

en delrapport från boken mellan Nytta och nöje. Föreläsare: Karin Redelius Filosofie doktor samt en av författarna till boken Mellan nytta och nöje.25 november 18.00 -19.00

Kontaktperson

Charlotta Burger-Bäckström,
08-737 97 38
charlotta.burgerbackstrom@lhs.se