Kurser

IH erbjöd åtta fortbildningskurser läsåret 2004/2005. Kurserna vände sig till all skolpersonal. De genomfördes i långsam studietakt. Varje kurs är beskriven under länkarna nedan och en kontaktperson är knuten till varje kurs. Kurserna omfattade 5 poäng och det var frivilligt om man ville avlägga högskolepoäng eller inte. Den som valde att avlägga högskolepoäng blir behörighetsgranskad i efterhand. Våra kurser: