Externa uppdrag

Utifrån behov och möjligheter kan vi ordna lokala fortbildningsdagar hos er. Vi arbetar med olika teman med inriktning på hur all personal i skolan, föräldrar och elever kan medverka till en positiv hälsoutveckling med inriktning på fysisk aktivitet.

Kontaktperson

Staffan Hultgren
staffan.hultgren@ihs.se