Den dagliga dosen

Grundskolan och högskolan har båda fått ett uppdrag!

Skolan skall erbjuda daglig fysisk aktivitet till alla barn och ungdomar under skoldagen. Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) skall stötta och stimulera skolorna i detta arbete.

Under läsåret 2004/2005 erbjöd GIH en rad fortbildningskurser för lärare, fritidsledare, förskollärare och annan skolpersonal, i syfte att främja fysisk aktivitet för barn och ungdomar.

Det var en del av vårt utvecklingsprojekt Den dagliga dosen, som syftar till metodutveckling för att främja fysisk aktivitet inom skolan.

Läs årsrapporten om ddd-2005

Läs mer om den dagliga dosen

Ladda ned vår folder (pdf, 450 kB)
(Justeringar av vissa e-postadresser har skett, adresserna på webben är de korrekta.)

Projektledare Birgitta Fagrell
birgitta.fagrell@gih.se

Adress till denna sida: www.gih.se/ddd