Samverkansprojekt och utredningar

Här redovisar vi samarbetsprojekt och utredningar som involverat personal från Gymnastik- och idrottshögskolan.

GEN-PEP

Kronprinsessparet Victoria och Daniel är initiativtagare till GEN-PEP som är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engage­mang kring barns och ungdomars hälsa. Läs mer om kronprinsessparets initiativ för att främja barn- och ungdomars hälsa.

Nationella rekommendationer för barn och unga

GIH:s forskare Örjan Ekblom är med i en nationell sammanställning över hur mycket barn och unga ska röra på sig för att må bra. Det är Svenska Läkaresällskapet som ansvarar för sammanställningen som ska granska vetenskapliga studier på området. Läs mer om Nationella rekommendationer för barn och unga.

Ungas innovationskraft

GIH samarbetar under åtta månader 2011-12 med Sport Support Center i ett VINNOVA-projekt kallat "Ungas Innovationskraft". Projektet vänder sig till GIH-studenter 18-30 år. Läs mer om projektet Ungas innovationskraft.

Unga ledare

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har under tre år samarbetat i projektet "Unga ledare", där syftet var att inspirera och stödja ungdomar, särskilt unga kvinnor, mellan 16 och 25 år att åta sig ledaruppdrag inom idrotten.  

GIH (Karin Redelius) och Lärarhögskolan (Georg Auberger & Charlotta Bürger Bäckström) har utvärderat projektet. Utvärderingen är publicerad i rapporten "Ung ledare sökes. En studie av Riksidrottsförbundets satsning på unga ledare" (2004). För mer information, kontakta Karin Redelius, tel: 08-120 538 32.  

ULF  Praktiknära forskning

ULF är en nationell försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen mellan år 2017 och 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Läs mer om GIH:s arbetet och aktiviteter kring ULF-avtalet. Läs mer om ULF-avtalet vid GIH

Ungdomsinitiativet

GIH (Karin Redelius, Björn Sandahl, Britta Thedin Jakobsson) har utvärderat Riksidrottsförbundets projekt "Ungdomsinitiativ - från idé till aktivitet" (2005). 

Utvärderingen finns publicerad i rapporten "När ungdomar själva får välja. En studie av Riksidrottsförbundets Ungdomsinitiativ - från idé till aktivitet". För mer information, kontakta Karin Redelius, tel: 08-120 538 32.  

Ladda ner rapporten "När ungdomar själva får välja"

Skolsteget

Skolsteget är ett pilotprojekt där klasser (elever och lärare) i olika skolor över hela landet tävlar mot varandra.  Stegtävlingen går ut på att med hjälp av en stegräknare som alla deltagare får, tävla om att ta så många steg som möjligt både under skoltid och på fritiden. Projektet drivs av GIH och flera centrala aktörer (2005).

Läs mer om projektet Skolsteget.

Den dagliga dosen

Den dagliga dosen av rörelse - fortbildnings-  och utvecklingsprojekt mellan GIH och Lärarhögskolan i Stockholm, 2004-2005.
Projektledare:
högskolelektor
Birgitta Fagrell

Läs mer om den dagliga dosen

Forskning och utbildning inom friluftsliv

Utredningen "Forskning och utbildning inom friluftsliv" (2005) har gjorts på uppdrag av Frisam, de ideella frilufts-organisationernas samarbetsorgan, och finansierats av regeringen och Naturvårdsverket. Huvudutredare: högskolelektor Peter Schantz 08-120 538 18
Läs pressmeddelandet 

Ladda ned rapporten här 

Ungas innovationskraft

Ungas innovationskraft
GIH samarbetar i ett projekt kallat "Ungas Innovations-kraft". Projektet vänder sig till GIH-studenter 18-30 år.

Om Ungas inovationskraft