Högskolesamverkan

GIH är med i den nationella sammanslutningen "Lärarutbildningskonventet". Konventet samlar företrädare för landets lärarutbildningar för diskussioner och samarbete. Läs mer på Lärarutbildningskonventets hemsida.

Forskningssamverkan

Forskningsverksamheten fungerar i nätverk med följande lärosäten:

  • Karolinska Institutet (Inst för fysiologi och farmakologi och Inst för neurovetenskap)
  • Stockholms universitet (Historiska inst, Psykologiska inst, Pedagogiska inst)
  • Göteborgs universitet
  • Örebro universitet 

Samverkan förekommer med ett flertal andra forskargrupper, såväl nationellt som internationellt.

Gymnastik- och idrottshögskolan har idag egen forskarutbildning. Tidigare drevs det i samverkan med andra universitet (KI, SU, ORU).