Beställ föreläsningar

GIH erbjuder föreläsningar som hålls av forskare och lärare som förmedlar det aktuella forskningsläget. Längden på föreläsningarna kan anpassas utifrån önskemål, men är vanligtvis cirka 1,5 timme inklusive frågor från deltagarna.

Här finns även andra aktiviteter att beställa som praktiska pass, fysiska tester, coachning och workshops. 

Föreläsningar

GIH erbjuder föreläsningar om nedanstående teman:

Rörelse och stillasittandets hälsofara

Rörelse är en förutsättning för ett hälsosamt liv och aktuella studier visar att stillasittandet minskar livslängden. Ett liv med rörelse minskar risk för sjukdomar, ökar chansen till levnadsglädje och minskar stress och depression. Studier vid GIH visar att det är de små vardagliga aktiviteterna som städning, trädgårdsarbete och promenader som visar på bäst resultat – både fysiskt och mentalt. Föreläsningen ger dig kunskapen om vad forskningen hittills visar, fördelarna med att röra på sig, att prestationen ökar och sjukfrånvaron minskar. Här får du även enkla och praktiska tips på hur du kan minska stillasittandet.

Stress och återhämtning

Det ställs höga krav på medborgare i dagens samhälle med ett mer konkurrensinriktat och resultatorienterat arbetsliv. Högpresterande människor i arbetslivet resulterar i hälsoproblem som stress och sömnsvårigheter. Ett exempel är att siffran på stressrelaterade sjukskrivningar har ökat med 73 procent på bara två år och de som oftast sjukskriver på grund av utbrändhet är kvinnor i medelåldern. Denna föreläsning handlar om hur en ledare kan ta ansvar för sina medarbetares hälsa genom att i tidigt skede upptäcka tecken på stress, observera vissa riskbeteenden och ändra beteendemönster. Här får du även kunskap om hur stress uppstår och hur du tidigt kan hantera den. GIH:s stressforskare ger tips och råd om hur du kan hitta en mer balanserad tillvaro med tid för sömn, motion och avslappning.

Motiverande samtal

För att möta dina medarbetares synpunkter om arbetsplatsen på ett professionellt sätt erbjuds Motiverande samtal, som är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Här får du ökad kunskap om hur man kan sätta upp en handlingsplan, mål, hur man når dessa mål och återkoppling. Denna föreläsning innehåller förslag på hur samtalen blir givande och ömsesidiga för både arbetstagaren och arbetsgivaren. Föreläsningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar för att öka möjligheten att utöva denna kunskap på arbetsplatsen. 

Träningslära, kondition och träningsrekommendationer

Ett sätt att röra på sig är att motionera. GIH:s studier visar tydligt att många överskattar sin träning och sin hälsa. En stor hälsosam effekt av bra kondition är att det är bättre att vara lite mullig med bra kondition än smal med sämre kondition. Denna föreläsning visar på olika typer av motionsformer och hur man på ett lustfyllt sätt sig kan träna och utveckla konditionen. GIH kan i föreläsningsform erbjuda tips och rekommendationer inom fysisk aktivitet. GIH har även kunskapen att planera för olika träningsprogram ur olika ambitionsnivåer. Dessa föreläsningar inbegriper även ett upplägg med olika intensitet, intervaller, återhämtning och kost.

Kost, tillskott och proteiner

Här får du information om effekten av aktuella dieter samt betydelsen av kosttillskott, kolhydrater och proteiner. Föreläsningen ger tips och råd på kost utifrån fysiska aktivitet och förutsättningar.

Styrketräning, kondition och proteiner

Kunskaper om styrketräning har förändrats de senaste åren. Nya studier visar att styrketräning kan genomföras i alla åldrar för att förbättra hälsa och prestation. Fördelar med denna aktivitet är att den stärker och bygger muskler. Denna föreläsning ger dig även information om proteinets och andra kosttillskotts betydelse samt om konditionen förbättrar eller förvärrar effekten av styrketräning.

Mental styrka

Flera av GIH:s idrottspsykologer arbetar med att öka den mentala styrkan hos idrottare – både på elit- och på amatörnivå. Denna inställning till uppgiften, målmedvetenheten och att öka potentialen är lika aktuell i många olika yrkesgrupper i samhället. Med hjälp av mental träning ökar välbefinnandet och förutsättningar förbättras. Denna föreläsning ger både en teoretisk bakgrund och praktiska råd för att bättre kunna samarbeta för att ha en god kommunikation och sammanhållning.

Äldre och träning

Här presenteras fördelarna med träning för äldre personer. Förutom att de blir starkare minskas även risk för sjukdomar som diabetes, hjärt- kärlsjukdomar och andra levnadssjukdomar. Den kanske största fördelen är att levnadsglädjen ökar. GIH utgår från Hälsoprojektet som i tio år har engagerat seniorer i olika kommuner i Stockholm.
För mer information om GIH:s hälsoprojekt: gih.se/halsoprojektet 

Arbetspendling

Genom att fysiskt ta sig till och från arbetet ökar livslängden, det är bättre för miljön och för folkhälsan. Det är en stor fördel att dra nytta av restiden då många idag inte känner att de har tid till fysiskt aktivitet. Nationella rekommendationer säger att man ska vara fysiskt aktiv minst 150 minuter per vecka och studier genomförda vid GIH visar att cyklister och fotgängare i Stor-Stockholm som cyklar eller går till arbetet nådde till och med över denna rekommendation. Denna föreläsning ger praktiska tips och rekommendationer på hur företag och verksamheter kan initiera olika fysiska aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och risk för sjukdomar.

Skador i samband med fysisk aktivitet och träning

Förekomst, typer, behandling och rehabilitering av de vanligaste träningsrelaterade skadorna.

Skräddarsydda aktiviteter

GIH kan genomföra aktiviteter som ska uppmuntra personal till rörelse och kan bestå av både teoretiska och praktiska insatser.

Teoretiska föreläsningar och workshop ansvarar GIH:s forskare för och utgår från de ovanstående föreläsningsämnena ovan som kan anpassas till företagets ambition och bransch.

Praktiska pass är tänkta att uppmuntra personal till fysisk aktivitet och kan till exempel bestå av att springa, jogga, åka skidor, gå med stavar eller promenera. De kan även innehålla olika träningsmodeller såsom stavgång, löpskolning, intervallträning och annat utifrån deltagarnas nivå. Ansvariga för dessa är GIH:s lärare med specialkunskap inom friidrott och löpning.

Kick-off verksamhet med inslag av delar ovan tillsammans med exempelvis spännande äventyrsbanor, samarbetsövningar eller idrottsaktiviteter av olika slag. Personal med specialkompetens inom olika områden ansvarar för sina respektive områden.

Coaching, mentorskap och chefsutbildning erbjuds till ledare för att ge dem ökad kunskap att kunna leda medarbetare i rätt riktning.

Fysiska tester kan med fördel kompletteras en del av ovanstående aktiviteter. Dessa tar cirka 30 minuter och kompletteras med en enkät om individens fysiska aktivitetsvanor. Det som ingår i testet är ett konditionstest som genomförs på cykel, pyramidtestet som är en konstruktion där man under tid ska gå upp och ner för en speciellt framtagen trappa, styrketester vad gäller mage, höftböjare, rygg, ben, armar och skuldermuskulatur. Det genomförs även balans- och rörlighetstest. Syftet är att det ska motivera medarbetare till att vilja röra på sig.

Bokning

Om du är intresserad av att boka något av ovanstående aktiviteter ska du kontakta:
 
Louise Ekströmkommunikationsansvarig, e-post: louise.ekstrom@gih.se tel: 08-120 537 11

Hyr GIH:s lokaler

GIH erbjuder olika slags lokaler, både för konferens och för praktiska inslag. Att hyra dessa lokaler innebär inte bara en avkopplande och inspirerande miljö utan även en ekologisk restaurang där du kan boka bord för lunch och kaffepauser.

Mer information om GIH:s lokaler
Mer information om GIH:s restaurang

Öppna föreläsningar

För dig som vill ta del av gratis föreläsningar så erbjuder GIH öppna föreläsningar under mars/april varje år. Läs mer på länken till Öppna föreläsningar.