Se Per-Olof Åstrand

Här kan du se den föreläsning professor emeritus Per-Olof Åstrand höll den 11 mars 2006.

 Dubbelklicka mitt i filmen för fullskärmsläge. Observera, den kan bara ses i webbläsaren Internet Explorer på rund av gammalt filformat.

Föreläsningens innehåll

Varför bör man motionera? - Professor P-O Åstrand

De senast 60 årens idrottsfysiologiska forskning, där P-O Åstrand själv har varit en av de viktigaste pionjärerna, har tydligt visat att fysisk aktivitet både kan ge oss ett friskare liv och styrkan att klara oss ”på egen hand” upp i 90-årsåldern. Men hur ska man träna och hur jobbigt bör det vara? Ska barn träna annorlunda än äldre? Och hur hänger allt detta ihop med vårt biologiska arv?