Nyhetsbrev

Här tipsar vi om nyhetsbrev som handlar om idrott och hälsa. Vet du något vi borde tipsa om, mejla webbansvarig.  

GIH:s nyhetsbrev

Dessa nyhetsbrev mailas ut till de som ivisat ntresse av att få ta del av GIH:s nyheter. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i månaden med uppehåll för sommarmånaden juli.

Läs mer om GIH:s nyhetsbrev.

Centrum för idrottsforskning

Centrum för idrottsforskning fördelar varje år cirka 18 miljoner kronor i stöd till idrottsforskning inom alla vetenskapsområden. Under menyn forskningsfinansiering hittar du information om de forskningsprojekt som vi finansierar. Den största delen av stödet går till forskningsprojekt men stöd ges också till olika forskaranställningar. Läs mer om CIF. Anmäl dig till CIF:s nyhetsbrev.

Läs CIF:s populärvetenskapliga tidning Idrottsforskning på webben på Idrottsforskning.se

Idrættens Analyseinstitut, Idan (Danmark)

Idans nyhedsbrev udkommer 6-10 gange om året. Det journalistisk redigerede nyhedsbrev indeholder nyheder, baggrundsartikler og kronikker om idrætspolitik, forskning og tendenser inden for blandt andet sportsøkonomien. Läs mer på Idan.dk.

Idrottsforum  

Idrottsforum.org är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora. Anmäl dig till idrottsforums nyhetsbrev under Redaktionellt mitt på startsidan.  

SISU

SISU Idrottsböcker och Idrottsutbildarna ger varje månad ut ett nyhetsbrev Tränarpasset, som tar upp aktuella och intressanta frågor inom idrotten. Nyhetsbrevet kan man prenumerera på och är kostnadsfritt.