Intervju med Daniele Cardinale

Doktorand Daniele Cardinale deltog i kursen i innovation och entreprenöriellt lärande som genomfördes vid GIH våren 2017.
– Alla på GIH borde gå den här kursen, både lärare, forskare och administrativ personal. Genom att våga tänka i nya banor kan vi skapa ett nytt sätt att arbeta, forska och undervisa, säger Daniele Cardinale.

Bild på deltagare i GIH:s kurs i innovation och entreprenörskap

Deltagare i kursen är från vänster Rudi Zangerl, Mikael Mattsson, Alexander Ovendal, Johnny Nilsson, lärare och handledare Åsa Falk Lundqvist, Gustav Notander, Tage Sterner, Karin Ulfsdotter Crépin och Daniele Cardinale.

Kursen riktar sig till medarbetare vid GIH, är på 3 hp och där deltagarna ska kunna redogöra för grundläggande begrepp och pedagogiska teorier. De ska även redogöra för steg och processer samt planera ett eget projekt vid GIH. Kursen har tre seminarietillfällen där Åsa Falk Lundqvist, lektor vid pedagogiska institutionen vid Umeå universitet, varit en av föreläsarna och den som ansvarat för den slutgiltiga examinationen där alla deltagare presenterat sina projektplaner.
– Deltagarna på kursen har ett sug efter nytt tänkande och har lärt sig att koppla ihop idéer och lärande med ett uppdrag. De har här breddat innovationstänkandet så att de kan använda det i läraryrket, säger Åsa Falk Lundqvist.

Studiebesök Linnéuniversitetet

Bild på Daniele CardinaleI kursen ingår dessutom ett studiebesök för att lära av ett universitet som har innovation och entreprenörskap som profil.
– Det var oerhört fascinerande att se hur Linnéuniversitetet har integrerat innovation och entreprenörskap som ett kursmoment i alla program, kursplaner och verksamheter. Det är ett bra och effektivt sätt att integrera innovation och entreprenörskap hos alla studenter så att de själva kan använda dessa teorier och idéer för att till exempel utveckla en produkt eller en tjänst, säger Daniele Cardinale.

Integrera i alla kurser vid GIH

Enligt Daniele kan GIH också tjäna på att satsa på detta nya sätt att tänka i sin verksamhet. Exempel på detta är att implementera och integrera innovation och entreprenörskap i alla kurser till exempel i seminarieform men även stimulera lärare och forskare att tänka entreprenöriellt.
– Det gäller även utrustningen som till exempel kompass i orientering och var regnskyddet ska ligga i ryggsäcken för att snabbt skydda ryggsäcken vid regn. Här gäller det att först vara observant och se problemet. Här gäller det att lösa befintliga problem genom att hitta på nya lösningar. Vi har idag tillgång till ny teknik som till exempel mobiltelefoner på ett helt annat sätt än tidigare. Detta har lett till en stor beteendeförändring för många i alla åldrar som i sin tur medför nya möjligheter till att bygga nya vanor och rutiner, säger Daniele.

Alla medarbetare gynnas

Daniele anser att både medarbetare och GIH:s verksamhet kan gynnas av att fler deltar i denna kurs.
– GIH har till exempel i sin undervisning valt att satsa på föreläsningar som ger kunskap till nya idéer och där tankesättet hos människan och studenten ligger i fokus. En lärare informerar studenter som sedan ska bevisa att de förstår när det är dags för tentamen – därefter sätter lärarna betyg. Vad gäller innovation och entreprenörskap finns inget rätt eller fel. Här gäller att tänka i helt nya banor. Ska undervisningen ske på ett annat sätt? Vad säger studenterna? Genom att se över tidigare kunskaper och metoder ger det oss ny kunskap. Även forskningen behöver ett nytt sätt att tänka. Hur stimulerar GIH forskningen? Vilka egenskapare innefattar en bra forskare? Hur kommer man på intressanta frågorna? Kanske det är inte enbart mer kunskap nyckeln till framgång Att veta enbart mer gör oss inte till bättre forskare.