Formulär innovationsstöd

Fyll i formuläret om din idé innan första träffen, det ger dig och din kontaktperson chansen att förbereda er utifrån NABC-modellen: Behov (Need) - Idé (Approach) - Kundnytta (Benefits) - Konkurrens (Competition) 

  • Håll dina svar enkla, men försök vara så specifik och kvantitativ som möjligt.
  • Fokusera inte bara på din idé, tänk på att jobba med behov, kundnytta och konkurrens också.
  • Att ta fram en första NABC är en startpunkt, den kommer att ändras och utvecklas när du itererar och lär dig mer.
  • GIH Innovation hjälper till på vägen, så skicka dina utkast och frågor till oss så ger vi återkoppling.
  • Flera av de olika delarna arbetar man med parallellt och det växer fram och kan förändras flera gånger under arbetets gång.