Innovationsstöd

GIH Innovation erbjuder personal och studenter individuellt stöd i innovationsprocesser i samarbete med KTH Innovation.

GIH Innovation arbetar primärt med innovationer inom området prestation och träning, fysisk aktivitet och hälsa samt utbildning.

Vi träffar dig gärna i ett tidigt stadium för ett orienterande samtal. Det finns inga formella krav och det behöver inte vara mer än en idé. Alla samtal behandlas konfidentiellt.

Det går även bra att diskutera mer välutvecklade idéer och det finns omfattande stöd att få vid KTH Innovation i frågor som rör ägande, finansiering och juridik med mera. För dig som vill gå vidare och starta företag eller identifiera redan existerande organisationer att utveckla idéerna inom, så kan vi slussa dig vidare till rätt expert.

Välkommen att bolla dina idéer med GIH Innovation!

KontaktDaniele Cardinale GIH

Kontakta GIH Innovation genom funktionsadressen innovation@gih.se 

Fyll gärna i formuläret om din idé innan första träffen, det ger dig och din kontaktperson chansen att förbereda er utifrån modellen Behov - Idé - Kundnytta - Konkurrens.

Har du en idé? Fyll i innovationsformuläret

Samarbets- och referensgrupp

Ansvarig för GIH Innovation är Daniele Cardinale, forskare

I samarbets- och referensgruppen ingår: