Innovation

KTH Innovation och GIH har avtal för att erbjuda personal och studenter individuellt stöd i innovationsprocesser.

Innovationsstöd

GIH har en mottagning för innovationssamtal. Vi träffar dig gärna i ett tidigt stadium för ett orienterande samtal. Det finns inga formella krav och det behöver inte vara mer än en idé. Alla samtal behandlas konfidentiellt. 

Läs mer om innovationsstödet. 

Kurs i innovation

Som ett led i innovationsarbetet erbjuder GIH sina medarbetare en kurs i innovation och entreprenöriellt lärande. För information om nästa kurstillfälle, vänligen kontakta prefekt Suzanne Lundvall.

Adress till denna sida www.gih.se/innovation

Intervju Daniele Cardinale

Intervju med Daniele Cardinale
Läs intervjun med Daniele Cardinale som medverkat i den första utbildningen vid GIH inom innovation och entreprenörskap.

Läs mer om kursen