Dokumentation 2019

Här kan du ta del av de gemensamma föreläsningarna under Idrotts- och hälsokonventet. Föreläsningarna presenterades av docent Elin Ekblom Bak vid GIH och rektor Peyman Vahedi vid Ådalsskolan.

Bild på Elin Ekblom BakNutidens dagliga rörelsemönster – hur ser det ut? Vad betyder det? Och vad kan vi göra?

Docent Elin Ekblom Bak vid GIH:s föreläsning handlar om att nutidens rörelsemönster är mer komplext än någonsin, där en del rör sig väldigt mycket, andra ingenting och resten en blandning däremellan. Med vad betyder det för hälsan och möjligheterna att må bra för barn och ungdomar? Och vad kan vi göra åt det för en hållbar framtid för alla? Och vilken roll har skolan?

Föreläsning av Elin Ekblom Bak

Bild på Peyman VahediVill du få något gjort eller vara finkänslig?

Peyman Vahedi är rektor på Ådalsskolan i Kramfors och har tillsammans med skolans lärare tagit fram en digital plattform. I sin föreläsning berättar han om hur han sätter personalen först och hur han har försöker motarbeta den så kallade administrativa bördan. Det har lett till att digitaliseringen bidragit till en välmående verksamhet med sjunkande sjukdomstal samtidigt som kvaliteten har ökat.

Föreläsning av Peyman Vahedi

Powerpoint-presentationer

Här finns de presentationer som presenterades under Idrotts- och hälsokonventet.

Elin Ekblom Baks föreläsning

Peyman Vahedis föreläsning

Martin Renés Trampett – från grund till utmaning

Rasmus Karlanders TURF – skattjakt med naturen som arena och mobilen som verktyg