Pep Skola inspirerar till bättre hälsa i skolan

Generation Pep vill med stödet Pep Skola (pepskola.se) öka den fysiska aktiviteten och den hälsosamma maten i skolor. Generation Pep startades för två år sedan av kronprinsessparet. Syftet är att barn och unga ska få en mer jämlik hälsa och leva ett aktivt liv över hela landet. Organisationen samarbetar med forskare från bland annat GIH, medverkar i ett nätverk för alla grundskolor "Spring i benen" och är med i regeringens Rörelsenätverk som ska konkretisera hur de 100 extra idrottstimmarna ska fördelas.

Bild på Marie HardingMarie Harding arbetar på Generation Pep och berättar att endast 14 procent av flickor i gymnasiet når upp till den daglig rekommendation på 60 minuters fysisk aktivitet. I en jämförelse tog barn år 2016 4 000 färre steg per dag jämfört med tretton år innan. Dessutom sitter vi stilla nio timmar per dag och endast en av tio barn äter tillräckligt med frukt, grönt och bär.

Skolans ansvar

Hälsa är inte jämlik idag och den påverkas av var vi bor, om vi har överviktiga föräldrar, om de saknar eftergymnasial utbildning eller är födda utanför Europa. Dessa aspekter påverkar hur mycket vi rör på oss. Ett sätt att röra på sig förutom under skoldagen är hur barnen tar sig till och från skolan. Här är det vanligt att föräldrar skjutsar sina barn. Tidigare var det mer spontana aktiviteter och mer aktiva raster, men nu är fler elever inomhus med sina mobiltelefoner.
– Alla som ansvarar för den fysiska aktiviteten i skolan fyller här en viktig funktion. Skolan är viktig där alla barn ska ha möjlighet att leva ett hälsosamt liv. Skolans personal möter alla barn och studier visar att om elever äter bra och rör på sig så mår de bättre och presterar bättre, säger Marie Harding.

Pep Skolas pilotprojekt

Bild på Marie HardingGeneration Pep har i ett pilotprojekt valt att samarbeta med fyra grundskolor i Stockholm från förskolan till nionde klass från olika förorter med olika socioekonomiska förutsättningar. Resultatet av pilotprojektet har skapat grunden till Pep Skola som ska gälla alla medarbetare på skolor, vara inspirerande och kostnadsfritt. Här finns sex olika delar där hälften rör fysisk aktivitet och den andra hälsosamma matvanor. Under varje del finns statistik, filmer och förslag på lösningar.
– Tanken är att insatserna och aktiviteterna ska vara systematiska och långsiktiga. Här finns även underlag att ta fram handlingsplaner som kan anpassas till den egna skolan. Här kan ni självskatta och beskriva vilka aktiviteter som finns. Många har hört av sig och bidragit till att vi har skapat en inspirationsbank. I denna bank finns tiotals olika förslag på aktiviteter för olika åldersgrupper, säger Marie Harding.

Sätta ihop en grupp

Ronnie Iveslätt är lärare i idrott och hälsa vid Bäckahagens skola som ingår i en av de fyra pilotskolorna.
– Här är det viktigt att hela skolan och dess personal i alla nivåer och roller är involverade. Lärarna i idrott och hälsa skall se till att kunskapsmålen uppnås, men det innebär att rörelse inte bara nås på lektionerna i idrott och hälsa. Därför är det viktigt att få med lärare som ansvarar för de andra lektionerna. Genom att involvera hela skolan och under hela skoldagen ökar det förutsättningarna att genomföra dessa insatser.

Bild på Ronnie IverslättVisa positiva effekter

Tanken är inte att en eldsjäl ensam ska driva detta på en skola utan insatserna ska göras tillsammans med flera personer:
– Det spelar inte större roll var man arbetar, det kan vara en i köket eller på fritids, men det är viktigt att inte styrgruppen blir för stor då det kan vara svårt att hitta en tid som passar alla. Det är även avgörande att någon i ledningen är med om det ska bli en bestående insats. Ett tips är att inte göra allt på en gång utan fokusera på en insats i taget som till exempel aktiva raster. Genom att vid terminens slut visa på avstämningar och de positiva effekterna visar att alla gör en bra insats.

Insatser under lång tid

På Bäckahagens skola har de frukost och morgonpuls på morgonen. Ronnie har även på sin dotters skola startat en vandrande skolbuss där föräldrar är med. I denna buss går en förälder och tio elever från olika årsklasser.
– Det är bra att börja dagen med att röra på sig. Ur föräldraperspektiv är det också en fördel att lära känna andra barn. Även lärarna är glada då barnen aktivt tagit sig till skolan och redan gjort av med sin energi innan skoldagen börjar, säger Ronnie Iveslätt.

Mät resultat för bevis av effekt

Bild på Ronnie IverslättRonnie Iveslätt har tillsammans med sina kollegor arbetat med att föra in aktiviteter sedan 2015. Det har bland annat blivit extra idrott, Skol IF, simskola, morgonpuls, aktiva raster och vattenvana redan från förskoleklass.
– För att få pengar och resurser mäter vi vad vi gör – detta underlättar ledningens beslut. Man kan till exempel mäta antal kränkningsärenden, närvaro men även en tydlig indikation som arbetspuls och simkunnighet. Det är lättare att be om resurser när det kan bevisas att insatserna har effekt.

Pep Skola underlättar för dig

På Pep Skola finns evidensbaserade lösningsförslag på aktiviteter om hur du kan skapa aktiva raster, miljöer och utrustning som lockar till fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus. Om eleverna rört sig mycket på rasten ökar det prestationen, vilket ger mer studiero. Här kan du även göra en handlingsplan och inspireras av en mängd olika aktiviteter som olika skolor runt om i landet skickat in till Inspirationsbanken. Håll uppe ditt engagemang då du har stor möjlighet att förändra och förbättra på din skola! Om du också vill få information och inspiration är du varmt välkommen in till Pep Skola.

Länk till Pep Skola