Juno Bloms föreläsning

Juno Blom ansvarar för regeringens nationella uppdrag för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Hon arbetar på Länsstyrelsen i Östergötland och har arbetat med hedersrelaterat våld större delen av sitt liv. Hennes föreläsning handlade om hennes erfarenheter som stödperson för många av de pojkar och flickor som söker hjälp då de känner sig ensamma och utsatta.

Bild på Juno BlomHur ska ni agera om vissa elever inte är med i idrottsundervisningen? Ska ni acceptera att det är en del av religionen?
– Enligt mig ska alla som kan reagera och agera. Här har idrottslärare en viktig roll att fylla då ni ofta är den yrkesgrupp som kommer närmast eleverna. Om ni upptäcker att någon inte har varit på idrott- och hälsalektionerna under en tid ska ni undersöka orsaken till detta då en del av dessa elever inte bestämmer själva utan påverkas av sina föräldrar. Här har ni ett ansvar att försöka påverka så att alla elever – oavsett bakgrund – har rätt att få ta del av samma aktiviteter som alla andra. Gå fram till fråga om ni kan hjälpa till med något då detta är en viktig grupp att identifiera.

Skolans ansvar

Här ska skolan ha ett tydligt ansvar och tidigt lyfta dessa frågor.
– Vid det första föräldramötet ska skolan presentera tydliga policydokument och handlingsplaner om till exempel att alla simmar samtidigt i badhusen. Om de inte vet hur en lektion går till i badhusen så bjud gärna med dem så de vet hur det går till.

Det är även skolans uppgift att vara ett stöd och ta fram journummer till olika stödtelefoner och att det finns personal inom skolans omsorg som kan berätta och förklara skillnaderna mellan rättigheter och skyldigheter.

Portvakter till sexualiteten

Bild på Juno BlomEn tjej som Juno hjälpt uttryckte det som att "Hela släkten är portvakter till min sexualitet". När hon var 16 år var hon intresserad av en kille i samma ålder och när det kom fram var hon en risk då hon drog vanära över familjen. Hon blev då bortgift med en man i hemlandet. När hon sedan kom tillbaka till skolan reagerade ingen. Ingen frågade varför hon gift sig med en äldre man vid 16 års ålder.
– Vi har lagarna på vår sida och det är vår skyldighet att försvara alla barns rättigheter. Här sanktionerade släktens portvakter så att flickan blev utsatt för våldtäkt på bröllopsnatten. Den blivande mannen som är 67 år kunde inte tränga in i henne och hennes pappa kommer in i sovrummet. Flickan såg detta som sin räddning, men pappa band fast henne och lät henne ligga där i en vecka. Hon släpptes endast loss för att gå på toaletten. Flickan är idag 22 år, har tre små barn och har valt att lämna sin familj. Hon gick ut grundskolan med A i alla ämnen och ingen reagerade på att hon inte sökt vidare. Skolan kände till giftermålet men ingen frågade flickan om hon ville gifta sig. Vem är 16 år och vill gifta sig med en 67-åring? Hon är ju bara ett barn.

Från den 1 januari 2019 förbjuds utländska äktenskap – oavsett vilken relation de hade till Sverige innan äktenskapet och om minst en person fortfarande är ett barn vid prövning.

Varför är det så svårt för oss att agera i sådana här situationer? Majoriteten av barn och unga är fria i Sverige, och därför är det svårt att förstå den som är ofri.
– Vi har haft generationer som kämpat för de rättigheter vi har idag. Sedan ska vi möta de som nu möter denna frihet. I det här mötet är det svårt att förstå varandra, men vi som ansvariga myndighetspersoner ska inte göra systematiska skillnader. Vi bedömer idag barn med olika måttstockar, trots att alla barn har samma rättigheter.

Stödtelefon för utsatta

Bild på Juno BlomI Östergötland har det öppnats en stödtelefon där sammanlagt 2 879 personer ringt när de varit oroliga. 1 128 barn nämns i dessa samtal. Om ett barn far illa är alla barn i familjen utsatta och kräver insatser.
– 80 procent av samtalen kommer från flickor och tjejer och Tjejjouren riktar sig mot flickor men det finns ingen som vänder sig mot unga killar. Detta kan påverka varför inte lika många män väljer att prata mer öppet om sina situationer. I boken "Själlösa nätter" finns en berättelse om ung kille som tvingas in i ett äktenskap med sin kusin mot sin vilja, trots att han var kär i en annan flicka. I detta äktenskap blir han någon. Om denna pojke skulle lämna familjen för sin flickvän skulle han från att ha varit upphöjd i hierarkin bli "ingen". Det är viktigt att även möta dessa unga pojkar. Jag har även mött pojkar som fått i uppdrag att mörda sina systrar. De går omkring i vanliga skolor med vapen. Att bli tvingad till att göra en annan människa illa är ett övergrepp. Här har det visat sig att de älskade sin mamma mer än systern. När dottern betedde sig på ett felaktigt sätt blev mamman deprimerad och vågade inte ge sig ut i bostadsområdet. Ju sämre mamman mådde desto mer hat vändes mot den som försatt mamman i den här situationen.

Inte bara nyanlända

Det finns fortfarande landsmän som trots att de bott här länge inte har anpassat sig till svenska lagar, regler och förutsättningar. En man kom till Sverige med sina döttrar och ville att de skulle få tillgång till en demokratisk uppväxt. Pappan blev mördad av sina landsmän för att han lät sina döttrar leva ett demokratiskt liv i Sverige. Han lät dem få träffa sina pojkvänner och ta en fika – som alla andra tonåringar. Han var nyanländ och de andra hade bott i Sverige i 20 år.
– Detta visar att hedersrelaterat våld inte bara utförs av nyanlända och att vi inte lyckats hantera dessa problem i ett land som uppfattas som väldigt demokratiskt.

Könsstympning

38 000 kvinnor i Sverige är idag könsstympade varav 7 000 är barn. Genom att ta kontroll över kvinnors sexualitet skärs ibland hela underlivet bort.
– Vid ett tillfälle bröt en tjej sin arm under idrottslektionen och sjukvården gipsade hennes arm. När samma flicka hade enorma magsmärtor ställde sjuksköterskan frågan om hon varit utsatt för könsstympning och hon svarade ja. Sjukvården valde att göra ett akut ultraljud där det visade sig att hennes buk var fylld med var och blod som inte kom ut då hon var könsstympad. Det sjukvården då gjorde var att kontakta familjen för att få tillåtelse att operera.
– Vi kan inte anpassa oss till en sed som strider mot barns rättigheter. De kan gipsa hennes arm utan att prata med familjen, men om de ska utföra en livsviktig operation ska familjen först vara tillfrågad.

"Slit av dig slöjan!"

Många barn känner en enorm lojalitet gentemot sina föräldrar och vill inte göra dem besvikna. En flicka var ett underbarn i fotboll, men hade svårt att nicka med slöjan.
– Hon ville att hennes pappa skulle vara med på en tävling. Flickan var en fantastiskt bra fotbollsspelare och när pappan tittar på matchen upptäcker han att hon inte kan nicka som de andra flickorna. Då reser han sig upp skriker "Men slit av dig slöjan!". Detta visar att det går att prata och förändra genom upplevelser. Nu spelar flickan fotboll utan slöja...

Vårt gemensamma syfte är att alla barn ska ha samma rättigheter och tillgång till olika aktiviteter som fika, träffa vänner, ha rätt till fritid och leva med vem de vill. Att få utveckla sig själva. De ska få forma och påverka sina liv, resa och utvecklas. Rätten till att vara individ och själva få välja vem de blir förälskade i.