Erik Hemmingsson

Bild på Erik HemmingssonErik Hemmingsson undervisar och forskar vid GIH om bland annat hur man kan öka fysisk aktivitet hos personer med fetma. Han höll det teoretiska passet "Så kan du underlätta överviktiga barns situation" där han inledde med att poängtera hur betydelsefulla lärare och pedagoger är i skolan.
– Ni är otroligt viktiga och att ni finns där för dem. Det är ofta svårt att veta hur vi ska hantera överviktsproblematiken i skolan och det kan upplevas som att det är lätt att stjälpa i stället för att hjälpa. Därför är det angeläget att lyfta denna fråga så att fler barn kan bli sedda och få stöd.

För några år sedan visade ny statistik att den ökande trenden av barnfetma hade lugnat ner sig, men enligt Erik stämmer detta inte... Barn blir allt fetare i Sverige. Andelen feta pojkar har mer än fördubblats de senaste 40 åren medan andelen tjejer har tredubblats. Det finns inga stora könsskillnader, men flickor är mer stillasittande än pojkarna.
– Att få de med övervikt att vilja röra på sig mer är ett bra sätt att få dem att må bättre, men här gäller det att undvika skuld och skam. Då andelen feta barn ökar i Sverige går det inte att skuldbelägga dem då detta är resultatet av de samhällen vi utformat.

Socioekonomiska skillnader

Den starkaste riskfaktorn för att utveckla övervikt är socioekonomin där fattigdomen driver denna sjukdom. Detta gäller framför allt de länder som klarat av svältfasen och nu går in i McDonalds-fasen. – Övervikten är högst i arabvärlden och söderhavsländerna, men även i Kanada, USA, Mexiko och Latinamerika. Det är ännu inte så mycket i Afrika och Asien är den världsdel som håller emot bäst.

Bild på Erik HemmingssonMer feta barn i fattiga bostadsområden

Erik visar en bild över förekomsten av barnfetma i Los Angeles olika bostadsområden. Den östra delen är fattig och här är 40 procent av barnen feta medan det i Beverly Hills och Manhattan Beach är endast fem procent.
– Det är alltså åtta gånger högre förekomst av fetma i de fattiga områdena och samma sak gäller i Sverige. Det är stor skillnad mellan städer och fetma är vanligare i landsbygden, men det finns även stora skillnader i Stockholm beroende på var vi bor. Här finns rika och fattiga bostadsområden där det i vissa områden endast bor invandrare och i andra bara svenskar. Ett exempel är den röda tunnelbanelinjen som går från välmående Mörby och Danderyd till Hallunda. Här skiljer den förväntade medellivslängden åtta år. Är inte alla människor lika mycket värda?

Övervikt går inte att dölja

Fetma orsakar sjukdomar, men de psykologiska och sociala aspekterna bör också lyftas fram. Fetma går inte att dölja på samma sätt som till exempel diabetes eller depression, och detta känner de överviktiga barnen och detta påverkar deras livskvalitet.
– Barn har en lång utvecklingsperiod som sträcker sig från daghem, mellanstadium till gymnasium. Här gäller det att rikta in sig på rätt åldersgrupp då det är stor variation vad gäller hur man upplever övervikt. Tiden runt pubertet och strax innan är känslig, men fenomenet har dock krupit ner i åldrarna och kan förekomma så tidigt som från sexårsåldern. Här är det viktig att komma ihåg att det även kan finnas en starkt genetisk kompetent då det kan finnas familjer med överviktiga föräldrar med fyra barn där ett av barnet är smalt.

Psykisk ohälsa ökar

Bild på Erik HemmingssonDen psykiska ohälsan bland unga i Sverige har ökat så mycket som tre gånger jämfört med för 25 år sedan. Det är även den vanligaste orsaken till sjukskrivning på arbetsmarknaden.
– Det här ett kluster av problem där allt hänger ihop. I sjukvården behandlas ofta fetma och övervikt som ett stuprör och de ser inte hur orsakerna hänger ihop, t ex sociala faktorer och psykisk ohälsa. Orsakerna till övervikt bör ses som en helhet där vi måste vara medvetna om vad som finns under ytan.
– Många överviktiga barn har psykiskt ohälsa som kan visa sig som att de kan kanske inte dyker upp i skolan eller är lågfungerande. Här är skolan viktig för att fånga upp dessa personer. Samhället i övrigt är inte så väl rustat för detta, sjukvården har oftast inga bra svar och det finns ingen förebyggande verksamhet. Det Sverige idag kan erbjuda är till stora delar förskolan och skolan och den kompetens som finns där.

Vågskål med tankar

Erik visar en våg med de psykosociala aspekterna kring sjukdomen. I den vågskål som väger mest finns negativa känslor, dålig självkänsla och utsatt uppväxt, stress, depression, apati, låg utbildning, dålig ekonomi, dåligt självförtroende, hetsätning för att dämpa negativa känslor och socioekonomiska nackdelar. I den vågskål som skyddar finns faktorer såsom hög självkänsla och självförtroende, lycklig barndom, hög utbildning, socialt stöd och socioekonomiska fördelar.
– Det finns dock goda exempel, sk maskrosbarn som klarar det mesta. Titta på Zlatan! Det gick bra för honom för han hade ett socialt stöd som kunde lyfta honom. Detta visar styrkan av den positiva motståndskraften och att ha omtänksamma personer i en nära omgivning.

Hur kan vi vända utvecklingen

Erik arrangerade gruppdiskussioner om vad vi kan göra för att vända situationen och hjälpa överviktiga barn. Det här kom grupperna fram till:

  • Socker – diskutera vad innehållet i till exempel energidrycker har för konsekvenser för kroppen.
  • Självkänsla – ett grundproblem är att de inte tycker om sig själva och känner sig värdelösa.
  • Goda hälsovanor – prata om andra saker än övervikt, som att de kommer att sova bättre och orka mer i skolan.
  • Tro på förändring – fattigdom och övervikt i familjen behöver inte innebära att de också blir överviktiga.
  • Undvik duschning – för att få fler att vilja vara med kan man låta vissa elever välja om de vill duscha eller inte efter idrotten då omklädningsrum kan innebära en utsatt situation för dem.
  • Jobba med hela gruppen – genom att vända sig till hela klassen blir ingen utpekad.
  • Beröm det som är bra – öka självförtroendet hos dem som behöver det.
  • Ta bort publiken – de som inte kan delta ska inte sitta och titta på då det kan bidra till att vissa känner att de blir bedömda.
  • Utmana på deras förutsättning – många överviktiga är starka och har lätt att bygga muskler. Här kan styrketräning vara en aktivitet de känner att de är bra på.