Dokumentation 2017

Bild på huvudbyggnadUnder två klara höstdagar fylldes GIH:s lokaler med närmare 300 idrottslärare, fritidspedagoger och tränare. Här fick de ta del av fysiska pass och föreläsningar. Här finns dokumentation från några av föreläsningar och ett collage med bild från de olika praktiska passen.

GIH arrangerar detta fortbildande konvent för trettonde gången och i år har det aldrig varit så många pass att välja mellan. Det har heller aldrig varit så många besökare!

Bildkollage från praktiska pass

De bjöds även på aktiviteter inom olika sorters dans som vals, bugg, swing, foxtrot, cha-cha, samba, bugg, salsa och hur man kan skapa nya danser av gamla. Dessutom fick deltagarna ta del av hur man lär ut volter, yoga, golf, KIN-BALL, datorspel och kamratövningar i skolan, självförsvar, bollspel, tabata och crosstraining. Här kan du ta del av bilder från några av de 40 olika praktiska pass som Idrotts- och hälsokonventet bjöd på.

Bildkollage från 2017 års konvent (länk)

Dokumentation från de teoretiska passen

Här fick deltagarna bland annat information om hur man kan använda kreativiteten. Det hölls föreläsningar om morgondagens undervisning i idrott och hälsa, hur du kan underlätta överviktiga barns situation, inkluderande undervisning för synskadade, vad lärarna ska värdera när de sätter betyg, hur kombinera styrketräning och konditionsträning på bästa sätt och hur uppfatta och förebygga ätstörningar. Det erbjöds även en instruktörsutbildning inom HLR. Konventet avslutades med en föreläsning om fysisk aktivitet, kognition och välbefinnande hos ungdomar.

Här nedan kan du ta del av delar av de teoretiska föreläsningarna som presenterades under Idrotts- och hälsokonventet 2017.

Bild på Teo HärénKurs i inspiration, motivation och kreativitet

Teo Härén inledde årets Idrotts- och hälsokonvent och har arbetat i femton år som kreativitetskonsult, haft uppdrag i 26 länder och en av hans böcker har blivit vald som en av hundra bästa bok inom management i världen genom tiderna. Han informerade om hur viktig kreativitet är inom idrott och undervisning, hur kreativitet fungerar, om alla kan vara kreativa, om man kan utveckla sin kreativitet, vad det innebär att ha "En kreativ potential" och de vanligaste misstagen man gör med sin kreativitet.

Ta del av Teo Häréns föreläsning

Bild på Katarina TomzcykHur minska risk för ätstörningar och hur skolan kan stötta

Katarina Tomzcyk är utbildad idrottslärare vid GIH, har haft ätstörningar i över 30 år, varit tvångsinlagd på sjukhus, suttit i rullstol, haft dropp, fött tre barn och under hela tiden haft sin make vid sin sida. I föreläsningen berättade hon om att gått från att nästan ha varit döende till att bli fullt frisk. Anledningen till att hon väljer att berätta om sin resa är att hon vill att ni på ett tidigt stadium upptäcker om någon elev har ätstörningar.

Ta del av Katarina Tomzcyks föreläsning

Bild på Erik HemmingssonSå kan du underlätta överviktiga barns situation

Erik Hemmingsson undervisar och forskar vid GIH om bland annat hur man kan öka fysisk aktivitet hos personer med fetma. I sin föreläsning poängterade han hur betydelsefulla lärare och pedagoger är i skolan då ni finns där för dem. Han medgav att det kan vara svårt att veta hur överviktsproblematiken i skolan ska hanteras och att det kan upplevas som att det är lätt att stjälpa i stället för att hjälpa. Därför är detta ämne angeläget att lyfta så att fler barn kan bli sedda och få stöd.

Ta del av Erik Hemmingssons föreläsning

Bild på Gustaf RönquistStyrketräning för barn och ungdom

Gustaf Rönquist är forskare och lärare vid GIH och hans föreläsning lockade många åhörare. Här fick de bland annat ta del av rekommendationer vad gäller styrketräning för barn och unga, att styrketräning är en av de vanligaste motionsaktiviteterna som utövas av svenska ungdomar mellan 13-18 år och att det är förknippat med en rad positiva hälsoeffekter. Dessutom är skador jämfört med många andra idrotter låg vad gäller med styrketräning för barn och unga.

Ta del av Gustaf Rönquists föreläsning

Bild på Carl Johan SundbergFysisk aktivitet, kognition och välbefinnande hos ungdomar

Carl Johan Sundblad är läkare och professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Han avslutade årets konvent med att ge en föreläsning om att regelbunden fysisk aktivitet utför en grundbult för välbefinnande, psykisk och fysisk hälsa samt för inlärning. Många ungdomar i Sverige sitter för mycket och utöver ingen eller mycket lite fysisk aktivitet. Ämnet idrott och hälsa utgör en grundval för motoriken och för att utöva regelbunden fysisk aktivitet. Ämnet är särskilt viktigt för de ungdomar som inte utövar idrott utanför skolan. Idrottslärare har en unik utbildning där kunskap, färdigheter och förhållningsätt vad gäller ungdomar och där idrott ligger i fokus.

Ta del av Carl Johan Sundbergs föreläsning