Dokumentation 2016

Närmare 300 pedagoger från hela Sverige och Åland kom till GIH:s Idrotts- och hälsokonvent för att ta del av de teoretiska och praktiska passen. Under dessa två dagar fylldes de olika lärosalarna och idrottshallarna av bubblande entusiasm!

GIH arrangerar denna fortbildning för tolfte gången och vänder sig till idrottslärare, hälsopedagoger, fritidspedagoger, förskollärare, tränare och fritidsledare. Nedan följer dokumentationer, bilder och presentationer från utvalda pass.

Bild från matsalen där Studentkåren sålde kläderHär fick deltagarna bland annat information om våldsbejakande extremism ur ett svenskt perspektiv, bedömning i friluftsliv, styrketräning för ungdomar, hur vi inkluderar idrott för nyanlända och hur vi tidigt kan fånga upp de elever som ligger i riskzonen. De fick även chans att köpa kläder från GIH:s studentkår till kraftigt rabatterade priser.

Dessutom har de bland annat lärt sig hur man kan undervisa i bugg, hiphop, golf, foxtrot, tango, Kin-Ball, cha-cha, Shuttle Time och hur elever kan göra volter. Vissa har även passat på att få en instruktörutbildning inom HLR.

Här nedan kan du ta del av delar av de teoretiska föreläsningarna som presenterades under Idrotts- och hälsokonventet 2016.

Terrorism, extremism och radikalisering i ett svenskt perspektiv

Bo Persson från Säkerhetspolisen inledde konventet med föreläsningen "Terrorism, extremism och radikalisering i ett svenskt perspektiv". Då Bo Persson inte vill att föreläsningen dokumenteras hänvisar han till Säpos webbplats.  

Bild på Lillemor LindellIdrott för nyanlända - en plattform för inkludering

Lillemor Lindell från Riksidrottsförbundet, RF, berättade om hur de arbetar för att idrott ska bli en plattform för asylsökande och nyanlända i Sverige. RF har fått extra stöd av regeringen för att fram till år 2018 ge goda förutsättningar till flickor, pojkar, kvinnor och män att engagera sig i idrottsverksamhet i hela landet.

Ta del av föreläsningen av Lillemor Lindell

Bild på Gustaf RönquistStyrketräning för barn och ungdom

Gustaf Rönquists föreläsning lockade många åhörare. Här fick de ta del av vad forskningen säger om både fördelar och risker samt de senaste internationella rekommendationerna om styrketräning för barn och unga.

Ta del av föreläsningen av Gustaf Rönquist

Bild på Sascha AbdelnabiSå hjälper du elever i kris

Sascha Abdelnabi är utbildad lärare inom idrott och hälsa vid GIH och efter tio år som idrottslärare ville Sascha arbeta mer med både den fysiska och den mentala biten. Idag arbetar han med barn och ungdomar i kris och hans föreläsning handlade om hur du praktiskt kan agera och hjälpa ungdomar och familjer i riskzoner.

Ta del av föreläsningen av Sascha Abdelnabi

Bildkollage över de praktiska passen

Här kan du ta del av de bilder som tagits under några Idrotts- och hälsokonventets pratiska pass. Förutom de gemensamma föreläsningarna erbjöd GIH sammanlagt 53 teoretiska och praktiska pass. Bilderna är ett axplock av dessa pass.  

Ta del av bilderna från de praktiska passen