Filmer om samverkan

Filmer om GIH:s insatser och arrangemang

Klicka på bilderna för att starta filmerna.

Klicka på bilden för att starta filmen

Här får du information om GIH:s tre viktiga uppgifter – utbildning, forskning och samverkan.

Film om Akademisk högtid

Bild på hedersdoktor David Costill

Under ceremonin vid den Akademiska högtiden 2016 utsågs David Costill till GIH:s hedersdoktor. Det delades även ut medaljer och diplom till professorer, docenter, doktorer och licentiater. Under dagen höll 16 av GIH:s promoverade forskare föreläsningar för allmänheten.

Film om Hälsoprojektet

Klicka på bilden så startas filmen om Hälsoprojektet

Hälsoprojektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt för aktiva seniorer, vilket innebär att de får träna kostnadsfritt och genomföra hälsotester tillsammans med GIH:s studenter från hälsopedagogprogrammet. Under två månader får de utföra olika fysiska aktiviteter som till exempel styrketräning, motions- och vattengympa, två gånger i veckan på GIH. Ta del av Inga-Lills, Alices, Bosses, Ann-Louises, Olas och Brittas berättelser om varför de tränar i Hälsoprojektet.

Film om Brain-a-thon

Bild på vinnarna av Brain-a-thon

Brain-a-thon är Sveriges första rörlighetsbaserade hackathon för bättre hjärnhälsa. Ett hackathon är ett evenemang där man samlar olika kompetenser för att lösa stora samhällsutmaningar. Under denna heldag samlades studenter, forskare, företagare, entreprenörer och kreatörer för att ta sig an två utmaningar för ett mer välmående samhälle. Se filmen om vilka som vann tävlingarna!

Film om Global Champion Tour

BIld på vinnare av The Global Champion Tour

GIH var partner i den globala hästtävlingen Global Champion Tour där hela världseliten deltog. Den pågick under tre dagar och innehöll hopp och dressyr. Denna internationella hästtävling har tidigare ägt rum i Shanghai, Paris, Berlin och Miami Beach. Det är första gången som denna internationella hästtävling ägde rum i Sverige.

Film om Bragdguldet

Bild på GIH:s studenter som dansar Linggymnastik

Bragdguldet har delats ut sedan 1924 av Svenska Dagbladet. Tema för 2017 var "Början av en bragd" och delades ut på GIH. Vinnare av Stora Bragdguldet var simstjärnan Sarah Sjöström för andra året. Lilla Bragdguldet gick till slopestylestjärnan Jenni-Lee Burman. GIH:s studenter inleder med en uppvisning av Linggymnastiken.

Filmer om Almedalen

Två filmer från Almedalen 2018

Bild på Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten

Temat på seminariet var "Vem tar ansvar för att förebygga välfärdssjukdomar i sjukvården". Det handlade om att fysisk aktivitet är lika effektiv som KBT eller läkemedel vid måttligt deprimerade vuxna. Dessutom är fysisk aktivitet så kostnadseffektiv att det bör vara en standardbehandling i sjukvården för patienter med förhöjd risk för välfärdssjukdomar.

Bild med Helene Hellmark Knutsson och Margareta Rödén.

Seminariet "Vem tar ansvar för idrottarens hälsa" bygger på en avhandling gjord vid GIH. Den visar att tio procent av alla anmälda skador leder till bestående besvär för idrottaren och de flesta är under 25 år. I Sverige har idrotten officiella policyer gällande doping, droger och tobak, men det saknas riktlinjer för hur man ska arbeta med att förebygga skador inom idrotten och vem som har det yttersta ansvaret.

Två filmer från Almedalen 2017

Bild på Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Det ena temat var "Barn och fysisk aktivitet i och utanför skolan" och handlade om att många barn och ungdomar idag har ett mer stillasittande liv och alla är inte aktiva inom föreningsidrott. Det finns även stora skillnader beroende på var man bor och de socioekonomiska skillnaderna. En viktig pusselbit i att få fler att röra på sig är idrott och hälsa i skolan som bidrar till ett bättre skolresultat, når alla barn och ungdomar, ökar elevers välbefinnande och gör dem mindre känsliga för stress. Seminariet samtalade kring vilka förändringar skoldagen behöver uppmärksamma och varför.

Klicka på bilden så startar filmen

Det andra "Äldre blir starkare av fysisk aktivitet" handlade om allas rätt till fysisk aktivitet – oavsett ålder och var vi bor. Antalet äldre ökar och kommuner och landsting måste investera i äldres hälsa då det är kostnadseffektivt ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Regelbunden fysisk aktivitet för seniorer ger förbättrad hälsa, minskar förekomst av folksjukdomar och ökar livslängden. Det ska vara en rättighet att få ledarledda fysiska aktiviteter oavsett var man bor.

Två filmer från Almedalen 2016

Bild på Daniel Helldén

"Gå och cykla i Agenda 2030" var ett tema på GIH:s seminarium Almedalen 2016. Under detta samtal diskuterades hur urbaniseringen påverkar både Stockholm och övriga städer. Genom att cykla/promenera till och från jobbet/skolan ökas tryggheten och folkhälsan och dessutom förbättras klimatet. Med Agenda 2030 vill regeringen nå de globala klimatmålen och samtalet handlar om hur förbättrad tillgänglighet och säkerhet för cykel- och gångvägar kan bidra till att nå några av dessa 17 mål.

Bild på Maria Ekblom, forskare vid GIH

Det andra var "Vardagsmotion och mental hälsa". Här diskuterades att arbetsbelastning, vardagsstress och psykisk ohälsa ökar i samhället. Forskning visar att fysisk aktivitet kan skydda mot mental hälsa och milda depressioner. Detta samtal handlade om hur man kan underlätta beteendeförändringar som främjar mental hälsa och prestation.

Film från Almedalen 2015

Klicka på bilden för att starta filmen om Almedalen 2015 

Tema för Almedalen 2015 var ”Vad får en timmes rörelse kosta”. I panelen satt politiker från rikspartier och lokala partier. Här fördes samtal om hur mycket hälsan får kosta, om stadsplanering kan öka den fysiska aktiviteten, hur mycket sjuk- och vårdkostnaderna kan minska om fysisk aktivitet på recept används mer och om skolgårdar kan bidra till att barn och ungdomar rör på sig mer.

Se filmer om GIH:s utbildningar.