Samverkanskonferens vid GIH

Samverkanskonferensen är en mötesplats för kommuner och lärosäten som bedriver lärarutbildningar i Stockholmsregionen. Den riktar sig i första hand till förvaltningschefer och VFU-samordnare i kommunerna samt de som arbetar med VFU-frågor vid lärosätena och till studentrepresentanter.

Bild på GIH:s entréTemat för årets konferens är ”VFU som plattform för FoU” och äger rum på GIH i Stockholm.

Här finns inbjudan att ladda ner i pdf

Syftet med den kostnadsfria konferensen är att skapa en mötesplats för kommuner och lärosäten som bedriver lärarutbildningar i Stockholmsregionen. Utgångspunkten är det gemensamma VFU-samverkansavtalet. 

Datum: onsdagen den 26 oktober
Tid: heldag med registrering från klockan 08:30
Lokal: GIH vid Stockholms Stadion

Anmälan

Anmälan är stängd till årets konferens. 

Program

Under heldagen kan du ta del av de olika inspirerande föreläsningarna och gruppdiskussionerna. Det ges även exempel på hur handledarutbildningen kan bidra till att verksamma lärare utvecklar sin kompetens och hur VFU fungerar som plattform för FoU. Alla aktiviteterna äger rum i GIH:s lokaler.

08:30        Registrering och kaffe

09:00        Professor Håkan Larsson vid GIH hälsar välkommen till 
                årets konferens

                 Återblick från förra årets konferens och introduktion av temat 
                 Elisabeth Åsén-Nordström (KSL) och Anders J Persson (SH)    
                 Om regional samverkan 
                 Clas Hättestrand, prorektor (SU)

09:30        Bryggan mellan lärosäten, skola och praktiknära forskning 
                 Lena Adamson, docent i psykologi och myndighetschef
                 för Skolforskningsinstitutet 

10:10        Kaffe och smörgås

10:40        Tre exempel på forskning i skola och vid lärosäte

                       – Izabella Seger, lektor i Idrott och hälsa på
                          Björkebyskolan och i Järfälla kommun
                       – Johan Sandahl, gymnasielektor på Globala
                          gymnasiet (Stockholms stad)
                       – Andreas Jacobsson, lektor i Idrott och hälsa på
                          Sturebyskolan och Utbildningsförvaltningen

11:30        Diskussioner i grupper

12:15        Lunch

13:15        Handledarutbildning som en möjlighet för verksamma lärare att 
                utveckla sin vetenskapliga kompetens

                       – Jane Meckbach, docent, handledarutbildning i samverkan
                          (GIH)
                       – Patric Sahlén, projektledare för Södertörns medverkan i 
                          försöksverksamheten med övningsskolor (SH)
                       – Cecilia Netje, VFU-ansvarig (SU) och regionansvarig
                          Stockholms stad

14:30        Fika och gruppdiskussioner

15:15        Avrundning och överlämning till nästa års konferensarrangör KMH

15:30        Konferensen avslutas

 

Varmt välkommen!
Önskar GIH

För mer information kontakta

Annika Semb Granhed på annika.sembgranhed@gih.se
Sara Sjögren på sara.sjogren@gih.se