Posterutställning

Här är de postrar som presenteras i sal 1504 och utanför 1505 och 1506.

NamnTitel
Peter Carlman och Maria Hjalmarsson, Karlstads universitet

Idrottsledares tal om inkludering av pojkar och flickor med flyktingbakgrund

Åsa Andersson och Peter Korp, Göteborgs universitet Thinking with new materialism in qualitative case studies
Klara Boije af Gennäs och Beatrix Algurén, Göteborgs universitet En intervju- och enkätstudie om ryttares och tränares inställning till fysträning och ryttares fysiska besvär
Niklas Cederström, Simon Granér, Gustav Nilsson och Eva Ageberg, Lunds universitet Using a MOTIFS Intervention to Influence Patient-Reported Outcomes: A Randomized Cross-Over Plausibility Study
Aurélien Daudi, Malmö universitet Conspicuous fitness
Christopher Engdahl, GIH Kreativitet i undervisning i rörelse och dans i idrottslärarutbildning
Julia Eriksson och Beatrix Algurén, Göteborgs universitet Rörelseförståelse av barn som deltar i "Rörlig Ungdom Nu" (RUN) projekt - en fallstudie
Peter Korp och Åsa Andersson, Göteborgs universitet Affektiva atmosfärer för lek och fysisk aktivitet
Linn Håman, Ida Lundin och Eva-Carin Lindgren, Högskolan Halmstad "Appearance, that´s the only thing that matters"
Personal trainer´s negotiations of valued bodies in a gym context
Ann-Christin Sollerhed och Jan-Erik Ekberg, Högskolan Kristianstad Förskollärare väljer finmotorik i stället för grovmotorik i förskolan. Konsekvenser för barns motoriska utveckling?