Program för SVEBI-konferensen

Torsdagen den 21 november

TidInnehållNamn eller innehållLokal
09:00 Registrering och kaffe    Restaurangen
10:00 Öppnande  Per Nilsson, rektor vid GIH, Erwin Apitzsch, SVEBIs ordförande, och Karin Redelius, GIH  Aulan
10:15 Key-note: Educating Generation Z Simon Beames, Norwegian School of Sport Sciences, NIH   Aulan
11:15 Välj mellan två alternativ:

1A: Fysisk aktivitet och hälsa (se detaljer nedan)

1B: Idrott, kultur och medier (se detaljer nedan)

 Aulan

Sal 1506 

12:15 Lunch    Idrottshall 1
13:30 Välj mellan två alternativ:

2A: Pedagogiska utmaningar i idrott och hälsa (se detaljer nedan)

2B: (Elit)idrottsutveckling och coaching (se detaljer nedan)

Sal 1505

Sal 1506

15:30 Fika   Restaurangen
15:45 Keynote: Kroppsapparnas pedagogik – att lära av eller med data?

Vaike Fors, Högskolan i Halmstad

Aulan
16:45 SVEBI:s årsmöte

 

Aulan
17:30-19:00 Doktorandträff

 

Rum 1418
16:30-19:00 Tid för fysisk aktivitet    
19:00 Middag   Restaurangen

Välj från nedanstående alternativ

1A: Fysisk aktivitet och hälsa     Chair: Paul Sjöblom

Tid InnehållNamnLokal

 11:15

”Flowsport” – lokal samverkan för mer fysiskt aktiva barn 

Johan Högman, Karlstads universitet Aulan

 

Organiserad fysisk aktivitet och objektivt mätt fysisk aktivitet och stillasittande bland ungdomar – resultat från Riksmaten, Ungdom 2016-17

Andreas Fröberg och Anna-Karin Lindroos, Göteborgs universitet, Örjan Ekblom och Gisela Nyberg, GIH  

 

What would principals know about organized physical activity during the school day? A literature review

Britta Thedin Jakobsson och Håkan Larsson, GIH  

1B: Idrott, kultur och medier      Chair: Åsa Bäckström

Tid  Innehåll Namn Lokal

 11:15

Super-extra-mega-ultralopp – deltagande i extrema motionslopp som kulturellt fenomen

Karin S. Lindelöf och Annie Woube, Uppsala universitet 1506

 

Sociala medier och supporteridentitet

Aage Radmann, Norges idrottshögskola  

 

Rykten, kunskap eller kommersiella intressen – ryttares användning av sociala medier som kunskapsplattform

Lovisa Broms, Malmö universitet  

2A: Pedagogiska utmaningar i idrott och hälsa      Chair: Håkan Larsson 

TidInnehållNamnLokal

13:30

Social justice pedagogies in PE and Health – teaching for Social justice and inclusion

Lena Larsson, Susanne Linnér, Katarina Schenker och Göran Gerdin, Linnéuniversitetet 1505

 

Exploring the educational landscape of juggling – challenging notions of ability in PE

Gunn Nyberg, Högskolan Dalarna, Dean Barker, Örebro universitet, och Håkan Larsson, GIH  

 

Fördjupad förståelse av undervisning och lärande i rörelseförmåga genom praktikutvecklande forskning

Heléne Bergentoft, Göteborgs universitet  
  Lärarens didaktiska val i idrott och hälsa ur ett jämställdhetsperspektiv Inga Oliynyk, Linnéuniversitetet  
  För lärande eller betygsättning? Idrottslärarstudenters syn på en modell för bedömning av målspel Erik Backman, Högskolan Dalarna, Anna Tidén, Dan Wiorek, Fredrik Svanström och Lars Pihl, GIH  
  A ”pedagogical” practice? Sport in two detention homes for young men Daniel Roe, GIH  

2B: (Elit)idrottsutveckling och coaching      Chair: Matthis Kempe-Bergman

Tid InnehållNamnLokal 

13:30

Hjärntester och talangidentifikation: kognitiva exekutiva förmågor som neurovetenskaplig styrningslogik

Magnus Kilger, GIH 1506

 

Less is more – a small club advantage in Swedish youth hockey?

PG Fahlström och Mats Glemne, Linnéuniversitetet  

 

Varför är det färre kvinnor än män som är tränare i en lagidrott som innebandy?

Inger Eliasson, Umeå universitet  

 

Ekonomiska villkor för elitidrottande kvinnor och män

Anna Maria Hellborg, Malmö universitet  

 

Tränarna och omsorgsetiken – Några kritiska argument

Kutte Jönsson, Malmö universitet  

 

Techno-challenge: Implications of technology on sports coaching in Sweden

Daniel Svensson, Chalmers tekniska högskola, Robert Svensson, Örebro universitet, Dan Fransson, Göteborgs universitet och Natalie Barker-Ruchti, Örebro universitet   

Fredagen den  22 november

TidInnehållNamn eller innehållLokal
08:30 Keynote: Lärande av rörelseförmåga
i idrott (och hälsa)
 Håkan Larsson, GIH Aulan
09:15 Posterpresentationer och fika 
Sal 1504 och utanför 1505,1506
10:00 Välj mellan två alternativ:

3A: (Elit)idrottsutveckling och Coaching (se detaljer nedan)

3B: Normer, ideal och lärande i idrott och hälsa (se detaljer nedan)

Sal 1505

Sal 1506 

12:20 Lunch    Gymnastiksal 1
13:15 Bästa masteruppsats
Aulan
13:45 Keynote: När allt står på spel – erfarenheter av framgångsrik mästerskapscoaching

Carl-Axel Hageskog och Per Gerrevall, Linnéuniversitetet

Aulan

14:30 Avslutning av konferensen

 

Aulan

Välj från nedanstående alternativ

3A: (Elit)idrottsutveckling och coaching      Chair: Magnus Kilger

TidInnehållNamnLokal
 10:00  “You realise how fast it can be over”: a case study on one young athlete´s career development in biathlon Astrid Schubring, Göteborgs universitet 1505
  Talent development environment in a professional football club in Norway: The case of Ranheim football club Georg Flatgård, Norwegian University of Science and Technology, Carsten Hvid Larsen, University of Southern Denmark och Stig Arve Sæther, Norwegian University of Science and Technology  

 

Grades for goals? Challenging associations between educational engagement and improved football performance among Danish male elite players

Kristian Raun Thomsen, Aarhus University  

 

The role of school sport programs in athlete development in Norwegian team sports

Christian Thue Bjørndal och Siv Gjesdal, Norges idrottshögskola  

 

Det svenska nationella fotbollstalangsystemets effektivitet: 15-åriga distriktslagspelares väg till A-landslaget

Tor Söderström och Magnus Ferry, Umeå universitet  

 

Vilka faktorer påverkar unga fotbollsspelares avslutsprocesser? Spelare med tidig framgång 

Peter Brusvik, Umeå universitet

 

3B: Normer, ideal och lärande i idrott och hälsa      Chair: Jonas Mikaels

TidInnehållNamnLokal
10:00 

Thinking immanence in outdoor and environmental education through the concept of ecosophy

Jonas Mikaels, GIH 1506
  Att vara idrottslärare – om de själva får berätta  Sofia Sebelius, Malmö universitet  
  Villkor och utmaningar utifrån elevers perspektiv på idrott och hälsa
Madeleine Wiker, Karlstads universitet
 

 

Idrottslärarstudenters föreställningar om yrket

Magnus Ferry, Umeå universitet   

 

Vi och de Andra: om idrott, normer och genus på en idrottsprofilerad högstadieskola 

Marie Larneby, Malmö universitet

 

 

Teaching on body ideals in PE – Pedagogical possibilities and challenges  

Heléne Bergentoft och Astrid Schubring, Göteborg universitet och Dean Barker, Örebro universitet   
”Flowsport” – lokal samverkan för mer fysiskt aktiva barn