Hälsopedagogkonferens

Vad innebär det att vara hälsopedagog? Kom och lyssna på 17 korta föredrag, ställ frågor till hälsopedagoger, testa din kondition och var med på ett roligt gympapass. Allt utan kostnad.

Välkommen till GIH:s aula den 22 mars mellan klockan 13:00 och 16:00.

En hälsopedagogs uppgift är att öka hälsa och förebygga ohälsa. Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter från motiverande samtal, personliga tränare till att leda fysisk aktivitet och övrigt hälsoarbete. De kan arbeta med insatser för skilda målgrupper, som friska, äldre, de med missbruksproblematik och psykisk sjukdom. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, kommuner, landsting och staten.

Strax innan konferensen är alla välkomna att delta i ett enkelt och roligt gympapass. Välkommen klockan 11:45-12:45 i gymnastiksal 2 som är lokalen direkt till vänster, efter att ha gått in via den mindre GIH-entrén.

Parallellt med föredragen finns det även möjlighet att utföra enkla hälsotester i gymnastiksal 1, lokalen intill aulan.

Korta föredrag i aulan

I aulan håller 17 olika föredragshållare sina presentationer:

Klockan 13:05 - 13:20 Hälsopedagogernas yrkesutveckling av Staffan Hultgren, grundare av GIH:s hälsopedagogprogram på 90-talet
Klockan 13:20 - 13:30 Friskare och gladare seniorer – förebyggande och hälsofrämjande arbete i Solna av Evelina Danielsson, hälsopedagog, projektledare Solna stad
Klockan 13:30 - 13:40 Det strategiska värdet att arbeta förebyggande, inklusive för dig som hälsopedagog av Erik Hemmingsson, hälsopedagog, docent, lektor GIH, författare
Klockan 13:40 - 13:50 Träning och stödverksamhet för patienter med psykisk ohälsa + organisation av hälsoarbete på en psykiatrisk mottagning av Vladimir Savecs och Cecilia Brolund, hälsopedagoger, Upplands Väsbys psykiatriska mottagning
Klockan 13:50-14:00 Undervisning i hälsoarbete på företag och verktyg för beteendeförändring inom GIH:s hälsopedagogprogram av Victoria Blom, leg psykolog, med dr, lektor GIH
Klockan 14:00 - 14:10

Erfarenhet som folkhälsoplanerare inom kommun, landsting och statlig nivå av Karin Hägglund, hälsopedagog, magisterexamen i hälsofrämjande arbete, folkhälsoplanerare

Klockan 14:10 - 14:20 Hälsopedagogen som personlig tränare av Kristjan Oddsson, leg naprapat, idrottslärare, högskoleadjunkt i träningslära och humanbiologi GIH
Klockan 14:20 - 14:30

En hälsopedagogs erfarenheter av arbete som personlig tränare av Benjamin Langels tränare, Friskis&Svettis Sickla och Kristina Larsson, hälsopedagog, projektassistent GIH

Klockan 14:30 - 14:40 Hälsofrämjande insatser inom psykiatrin, inklusive mångkulturella aspekter av Karin Sundin, hälsopedagog, Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby
Klockan 14:40 - 14:50 Prevention NU för en hälsosam och hållbar framtid – hälsopedagogernas roll i detta av Elin Ekblom Bak, hälsopedagog, med dr, lektor GIH
Klockan 14:50 - 15:00 Fri träning för seniorer, GIH:s Lotsmottagning samt Fysisk aktivitet på recept – FaR – för psykisk ohälsa inom landstinget av Sara Peterson och Cassandra Spoonberg, hälsopedagoger, Uppladdningen
Klockan 15:00 - 15:10 Hälsopedagogernas roll för fysisk aktivitet i samband med hjärtkärlsjukdom av Örjan Ekblom, fysiolog, lektor, docent GIH
Klockan 15:10 - 15:20 Undervisning i fysiologi och projekt med folkhälsoperspektiv vid GIH:s hälsopedagogprogram av Maria Fernström, biomedicinsk analytiker, med dr, lektor GIH
Klockan 15:20 - 15:30 Hälsofrämjande insatser för seniorer av Cecilia From, projektledare, civilekonom, folkhälsovetare, Lidingö
Klockan 15:30 - 15:40 Hälsopedagogutbildning på GIH, inklusive undervisning om folksjukdomar och projekt med fysisk aktivitet av Eva Andersson, legitimerad läkare, idrottslärare, docent, lektor GIH
Klockan 15:40 - 15:50 Hälsomottagningsarbete inom landstinget och företagshälsovård samt verksamhetsutveckling för att minska sjukfrånvaro i offentlig sektor av Malin Berggren, hälsopedagog, folkhälsovetare, Suntarbetsliv
Klockan 15:50 - 16:00 Hälsopedagogarbete inom privat företag av Jenny Nystedt, hälsopedagog, projektledare Twitch Health Capital
  •