Dokumentation Stå Upp-seminariet 2017

Stå Upp-seminariets logotypStämning var uppsluppen bland de som kom till frukostseminariet för att få aktuell kunskap och konkreta tips för hur man som ledare får medarbetare att må bättre och prestera mer.

Det är tredje gången som GIH och Market Cap arrangerar ett Stå Upp-seminarium. Dagens frukostseminarium inleddes och avslutades med en mindfulnessövning av Staffan Jeppsson och Erik Hemmingsson, forskare vid GIH, föreläste om att ledare kan minska psykisk ohälsa och hjälpa medarbetare att prestera bättre. Erik beskriver sig själv som kreativ och hans stora hobby är att måla tavlor.
– Den högra hjärnhalvan är mer kreativ och den vänstra andra är mer logisk och analyserande. Genom att använda båda hjärnhalvorna blir vi mer nyskapande och bäst är att när dessa hjärnhalvor pratar med varandra för då presterar vi bättre. I yrkeslivet betonas det logiska tänkandet som är väldigt maskulint, men det vore bra om det fanns en bättre balans mellan våra hjärnhalvor där inte bara det logiska prioriteras. Enligt mig bör det vara mer holistiskt, förebyggande och mer mänskligt på våra arbetsplatser.

Gör saker för att det är kul!Bild på Erik Hemmingsson

Dagens samhälle har ett materiellt överflöd och det finns idag en mer begränsad tid för reflektion, vilket kan vara en anledning till att den psykiska ohälsan ökar väldigt starkt i samhället. Dessutom växer klasskillnaderna snabbt i Sverige och kan även ligga till grund för en stor del av ohälsan i samhället.
– Det finns även en ytlig kultur i samhället där vi stänger av våra känslor, men istället borde vi styras mer av våra känslor och göra saker för att det är kul! Det kan låta banalt och enkelt, men om jag litar på mina känslor brukar det gå bra i livet och på arbetsplatsen.

Lär av barn

Barn är mer kreativa och emotionella än vuxna och här är det kreativa mänskligt.
– På förskolor finns kreativa verkstäder med pärlplattor, saxar, pennor, kritor. Detta tappar vi mer och mer när vi växer upp, vilket är synd för vi behöver detta när trenden i samhället är ökad byråkrati och fokus på lönsamhet. Ett citat från Picasso lyder "All children are artists. The problem is how to remain an artist once he grows up" som symboliserar hur samhället stryper barns konstnärlighet och den kreativa förmågan.

Pressas in i mallar

Enligt Erik är människor snöflingor som påminner om varandra men är inte kopior av varandra.
– Vi måste förstå att vi är unika, har olika talanger och försöka ta reda på vilka just mina talanger är. I vårt samhälle pressas vi in i likadana mallar, som till exempel i skolor och på arbetsplatser, där vi ska ha liknande värderingar. Jag kallar detta åsiktstratten. Sverige är styrt av att man ska tycka samma sak och gör man inte det är man avvikande. Här söker även många bekräftelse på att de gjort rätt. De vill höra från chefer och medarbetare att de gjort ett bra jobb oavsett om de själva anser att de gjort rätt. Här är det bättre att lita på sin inre kompass.

Bild på Erik HemmingssonPsykisk ohälsa ökar dramatiskt

Psykisk ohälsa drabbar idag tre gånger så många människor, framför allt bland yngre personer, jämfört med för 25 år sedan.
– Detta är en otroligt hög siffra! Om man jämför med fetmaepidemin, som många anser är katastrofalt hög, så visar statistiken att den psykiska ohälsan är dubbelt så hög. Och detta är en snabbt växande trend. Dessutom är det idag vanligt att förskriva antidepressiva medel i åldern 15-24 år så denna kurva ökar enormt...

Fakta från de som gjort militärtjänstgöring i Sverige från 1969 till 2005 visar hur ökningen av fetman var galopperande. Även diabetesepidemin från USA från 1958 till 2009 visar att kurvans ökning är linjär fram till 1990-talet då även denna kurva har en galopperande ökning. Båda dessa sjukdomar är kopplade till stress och har en negativ effekt på både kroppen och hjärnan.

Öser en läckande båt

Motion har goda effekter på psykisk ohälsa och bör ses som en mirakelmedicin som fler borde behandlas med. Om läkemedelsbolagen kom i närheten av den fysiska aktivitetens effektivitet skulle de göra enorma vinster över hela världen. Även sjukvården borde fokusera mer på olika förberedande åtgärder och vad som orsakar problem och sjukdomar. Här behövs mer fokus på stillasittande, stress, klyftor och skräpmat.
– Arbetet vid sjukvården kan liknas vid att ösa en båt som redan läcker. Idag löser vi psykisk ohälsa med hjälp av medicinering, men innan läkemedel sätts in behövs grundorsakerna analyseras. Att förebygga ska alltid vara den övergripande principen. Ska vi behöva bli tillräckligt sjuka innan sjukvården rycker in? Här kan ni på arbetsplatserna ta ett ansvar. Innan en medarbetare blir riktigt dålig glider personen mot sjukdom. Stoppa den processen! Att förebygga ska vara det naturliga.

Få in regelbundna rutiner

För att få medarbetare att må bättre räcker små insatser, som att minska stillasittandet, cykla till och från jobbet samt inleda promenader. En studie från Köpenhamn visar till exempel att de som cyklar till och från arbetet minskar sin framtida död med 28 procent.
– Det behöver inte vara avancerad motion för effekterna kommer omedelbart. Här gäller det att få in rutiner och att göra det regelbundet. Andra aktiviteter är till exempel mindfulness, yoga, massage, avkoppling, bra och ekologisk mat, vistas utomhus och skapa kreativa miljöer på arbetsplatser för att utnyttja medarbetares individuella talanger. Då kan ni förebygga stress och psykisk ohälsa i yrkeslivet.

Bild på Staffan JeppssonStaffan Jeppsson, konsult och instruktör inom mindfulness

Staffan Jeppsson har arbetat inom IKEA i fem olika länder och arbetar idag som konsult med inriktning på ledarskap, kulturfrågor och mindfulness. Han har haft tunga befattningar inom IKEA som varuhuschef i Frankrike, vd i Belgien, ansvarig för den konceptuella utvecklingen och assistent till Ingvar Kamprad i sex år.
– Under dessa år var det mycket stress, press, ansvar för stora pengar och många anställda. Tidvis var det även dåligt med sömn, jobbiga styrelsemöten och ibland för mycket alkohol. Idag arbetar jag med utbildningar inom management, utvecklingsprogram, om företagskultur och om mindfulness och har precis avslutat ett stort program för IKEAs varuhuschefer i Kanada där vi varje dag börjar med en mindfulnessövning.

Större delen av Staffans karriär hade redan passerat innan han kom i kontakt med Ola Schenström och upptäckte mindfulness.
– Efter att ha läst Ola Schenströms bok "Mindfulness i vardagen" förstod jag att det inte var något hokus pokus utan är bra för mig. I boken fanns även en cd-skiva med övningar och den använder jag varje dag. När Ola sedan övertygade mig om att jag skulle bli instruktör tvekade jag inte en sekund.

Bromsa autopiloten

I sin föreläsning fokuserar Staffan på tre ord: uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla.
– Ibland blir jag lite förvirrad då ord som medkänsla, empati, sympati och medlidande flyter in i varandra. För mig är medkänsla att vara snäll mot sig själv och andra. "Mindfulness is simple but not easy", vilket påminner om att lära sig att cykla. Först trillar man, försöker igen för att så småningom komma på hur man gör och då kan man cykla hela livet. Samma gäller i arbetslivet där det att bromsa autopiloten och ersätta det automatiska sättet med ett mer medvetet sätt.

Bild på Staffan JeppssonMindfulness kan minska sjukskrivningar

Om Staffan hade kommit i kontakt med mindfulness tidigare i sin karriär hade han kunnat hantera situationer annorlunda.
– Jag kan idag skämmas över de tio till tolv medarbetare i Belgien som under min ledning blev sjukskrivna på grund av sitt arbete. Idag inser jag att om jag hade kunnat få med mig styrelsen och ledningen hade jag kunnat förhindra att dessa anställda blev sjukskrivna.

Livet händer här och nu!

Med träning kan man nå en inre balans, förstå var fokus ligger just nu och kunna ha kvar detta fokus även om tankarna reser i tiden.
– Det finns inga vetenskapliga bevis på att det är viktigare att leva i nuet, men livet händer här och nu – inte i morgon och inte i går. Vi har väl alla det som kan kallas ohälsosamma tankemönster. I dagens uppkopplade värld är det mycket man kan eller ska bry sig om. Mindfulness kan hjälpa mig att bli medveten om dessa tankemönster och släppa dem så de inte påverkar mig negativt. John Lennons citat tydliggör detta "Life is what happens while you are busy making other plans".

Låt inte oron ta över

Vad som får Staffan i obalans är otakt i tiden och oron.
– Oro är en förväntan om att något negativt ska hända och ju mer jag försöker få kontroll över oron, desto värre blir det. Om man jämför med lejonen på savannen som ligger och latar sig i solen och som reagerar först när de hör ljud, oroar jag mig för saker och ting som ännu inte har hänt. En förklaring är såklart att lejon inte kan tänka i abstrakta termer som människor kan, men samtidigt kan en varningsklocka med en liten mått oro och ångest vara bra för överlevnaden. Den kan till och med vara nyttig då jag kanske har gjort eller sagt något dumt och kan behöva ett straff, men om ångest och oro tar över blir det katastrof.

Det finns olika uppfattningar om framtiden och Staffan tror att mindfulness och andra yogatekniker tar större plats idag än för tio år sedan och tar ännu större plats om tio år.
– När jag läser tidningar ser jag en framtid med robotisering, artificiell intelligens och smart teknologi. Enkla jobb rationaliseras bort från västvärlden och kommer inte tillbaka även om de behövs. Fler jobb ersätts av robotar och artificiell intelligens och det händer redan idag. Det blir färre jobb till fler människor och den psykiska ohälsan kommer även i framtiden att öka.

Passa på att utnyttja tid i kö

I en hörna på Staffans kontor står en stol och varje dag sätter han sig ner tio till tolv minuter och hör Ola Schenström i hörlurarna.
– Det finns såklart dagar då jag hittar bortförklaringar till att inte utföra mindfulnessövningar, som att det är tråkigt eller jag har inte tid, men det är signaler till att sätta i gång. Denna stund hjälper mig enormt och har lärt mig att slappna av i vissa situationer då jag tidigare blev irriterad som till exempel när jag står i kö i en livsmedelsbutik. Nu fokuserar jag istället på att räkna personerna framför mig och veta hur lång tid jag har på mig att använda kontakten med golvet. Här gäller det att inte blunda för länge för då kan det uppfattas som konstigt, men jag fokuserar på något annat än på själva kön.

Lyssna klart innan kommentera

Efter det att Staffan börjat med mindfulness märker han att han är mer närvarande i nuet än tidigare.
– När jag pratar med min hustru, mina barn eller äter är jag mer närvarande. Jag tar mig även tid att lyssna klart innan jag kommenterar. Jag läser mail och talar i mobiltelefon när jag vill – inte när någon annan vill nå mig. Dessutom blir jag förvånad någon svarar: "Jag har tyvärr inte tid att prata med dig nu, kan jag ringa om en timme". Låt bli att svara och låt bandspelaren säga detta i stället...

Genom att ställa sig vid sidan om och titta på sig själv med andra ögon kan mindfulness göra oss mer klartänkta och uppmärksammade på det som händer.
– Idag är jag mindre stressad, friskare och mindre belastad med oro och ångest. Dessutom har jag fått lägre blodtryck och jag vill gärna se att detta har ett samband med mindfulness.

Bild på Stå Upp-seminariets arbetsgrupp 

GIH och Market Cap tackar alla deltagare och föreläsare som medverkade i Stå Upp-seminariet 2017.

Text: Louise Ekström
Bild: Johan Setterwall