Böcker av GIH:s personal

Vid sidan av sin undervisning och forskning så är det många anställda som skriver böcker och kapitel som ges ut av olika förlag. Det bidrar till att föra ut kunskap från GIH till samhället och ingår i samverkansuppgiften.

Vi imponerade av bredden hos våra anställda och vill göra det lättare för dig att hitta de böcker och kapitel som vår personal skriver. I listan finns även böcker som handlar om GIH och GIH:s historia.

Du kan också se våra anställdas publikationer i publikationsdatabasen DiVA - här är en länk till populärvetenskapliga böcker och kapitel i DiVA.

Ny bok 2018: Smarta barn

Ny bok 2018: Smarta barn

2018-01-18 - Nyhet

Hur kan föräldrar och vuxna träna barns förmåga till logiskt tänkande, förstå sammanhang och ta ansvar ? Vad kan vi som vuxna göra för att underlätta barn och ungas livsresa?  Exempel och praktiska tillämpningar på hur man tränar barns förmåga till logiskt tänkande.

Läs mer om boken "Smarta barn"
Ny bok 2018: Idrottsskada - från prevention till återgång till säker idrott

Ny bok 2018: Idrottsskada - från prevention till återgång till säker idrott

2018-01-15 - Nyhet

Skador inom idrott är tyvärr vanliga och många barn och ungdomar skadar sig varje år vilket ger stora konsekvenser på vuxenlivet när det gäller deltagandet i fysisk aktivitet och idrott. Boken tar upp skador ur flera perspektiv, så som fysiologi, traumatologi, biomekanik, träningslära samt prevention och rehabilitering.

Läs mer om boken "Idrottsskada"
Ny bok 2017: Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum

Ny bok 2017: Parkstaden: Stockholms landskap och stadens rum

2017-11-07 - Nyhet

I Samfundet S:t Eriks årsbok 2017 medverkar ett tjugotal skribenter – arkitekter, stadsplanerare, politiker, byggherrar, forskare – som utifrån sina verksamheter lyfter fram vikten av stadens landskap och gröna rum.

Läs mer om boken "Parkstaden"
Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande

Ny bok 2016: Rörelseförmåga i idrott och hälsa: en bok om rörelse, kunskap och lärande

2016-12-13 - Nyhet

Genom att ge en bild av vad rörelseförmåga kan vara, hur rörelse­förmåga kan utvecklas och vad det kan betyda för elever att röra sig på olika sätt i olika sammanhang, bidrar Rörelseförmåga i idrott och hälsa med tankar och idéer om hur undervisning i ämnet kan utformas.

Läs mer om boken "Rörelseförmåga i idrott och hälsa"
Ny bok 2016: Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon

Ny bok 2016: Idrott och hälsa: i går, i dag, i morgon

2016-12-02 - Nyhet

I Idrott och hälsa – i går, i dag, i morgon belyser författaren utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete bakgrunden till varför kunskap och rörelse ofta antas stå i motsats till varandra, vilket inte alls behöver vara fallet.

Läs mer om boken "Idrott och hälsa"
Ny bok 2016: Bättre idrottsteknik genom analys och träning

Ny bok 2016: Bättre idrottsteknik genom analys och träning

2016-10-25 - Nyhet

Häftet Bättre idrottsteknik– genom analys och träning beskriver hur man i generella termer analyserar och tränar den idrottsspecifika tekniken och vänder sig till både aktiva och tränare för såväl barn och ungdomar som elit och elitmotionärer.

Läs mer om boken "Bättre idrottsteknik"
Ny bok 2016: Hur är det i praktiken?

Ny bok 2016: Hur är det i praktiken?

2016-03-07 - Nyhet

Vad ska elever lära sig i idrott och hälsa? Hur lägger man upp undervisning som stödjer alla elever i deras lärande? Hur kan lärare göra likvärdiga bedömningar av elevers kunskaper? Detta är några av de frågor som behandlas i denna bok.

Läs mer om boken "Hur är det i praktiken?"
Ny bok 2015: Idéer för idrottsutveckling

Ny bok 2015: Idéer för idrottsutveckling

2015-11-16 - Nyhet

Denna antologi vänder sig till alla er som arbetar med idrottsligt utvecklingsarbete och varje dag gör en fantastisk insats genom att engagera barn och ungdomar i en meningsfull, hälsosam och rolig fritidsysselsättning.

Läs mer om boken idéer för idrottsutveckling
Ny bok 2015: Bättre prestation & hälsa med KBT

Ny bok 2015: Bättre prestation & hälsa med KBT

2015-05-15 - Nyhet

Boken ger en introduktion till KBT och de vanligast förekommande problemområdena som finns förankrade i den kliniska psykologin och i ett idrottsspecifikt sammanhang.

Läs mer om boken Bättre prestation & hälsa med KBT
Ny bok 2015: Skador & sjukdomar

Ny bok 2015: Skador & sjukdomar

2015-12-20 - Nyhet

I detta häfte beskrivs olika skador och sjukdomar som kan drabba fysiskt aktiva personer, och vilka åtgärder som ska sättas in när olyckan är framme. Skade- och sjukdomsförloppen beskrivs på ett enkelt sätt och det är tydligt vad du kan behandla själv och vad som måste behandlas av läkare.

Läs mer om boken "Skador & sjukdomar"
Ny bok 2015: Visuella metoder

Ny bok 2015: Visuella metoder

2015-10-22 - Nyhet

Den här boken ger handfasta förslag och råd till dig som vill ägna dig åt empiriskt vetenskapligt arbete med visuella metoder för att studera sociala och kulturella fenomen i samhället.

Läs mer om boken Visuella metoder
Ny bok 2015: Träna för en svensk klassiker och andra långlopp

Ny bok 2015: Träna för en svensk klassiker och andra långlopp

2015-09-28 - Nyhet

Bland de tiotal författare som skrivit boken finns två lärare från GIH - Mikael Mattsson och Cecilia Åkesdotter.

Läs mer om boken "Träna för en svensk klassiker".
Ny bok 2014: Urban nature

Ny bok 2014: Urban nature

2014-09-15 - Nyhet

Boken "Urban nature: inclusive learning through youth work and school work" behandlar friluftsliv och vårt förhållande till naturen i stadsnära miljöer. Redaktörer är Erik Backman från GIH, samt Barbara Humberstone och Chris Loynes.

Läs mer om boken "Urban nature"
Ny bok 2014: Smartare återhämtning

Ny bok 2014: Smartare återhämtning

2014-10-01 - Nyhet

Boken "Smartare återhämtning" av Göran Kenttä ser till funktionell återhämtning ur ett helhetsperspektiv. Innehållet är utformat med fokus på konkreta exempel och övningar – ”hur göra återhämtning” – på daglig basis.

Läs mer om boken "Smartare återhämtning"
Ny bok 2014: Geography and Health – a Nordic Outlook

Ny bok 2014: Geography and Health – a Nordic Outlook

2014-08-28 - Nyhet

Boken ”Geography and Health – a Nordic Outlook” är en antologi skriven för en internationell läsekrets av både studenter, lärare och forskare, från GIH bidrar Peter Schantz.

Läs mer om boken Geography and Health
Ny bok 2014: Träningsplanering

Ny bok 2014: Träningsplanering

2014-06-16 - Nyhet

För en elitidrottare är en genomtänkt tränings- och tävlingsplanering ett måste för att man ska få en positiv prestationsutveckling. Boken "Träningsplanering" av Mikael Mattson ger en heltäckande bild av läget.

Läs mer om boken "Träningsplanering"
Ny bok 2014: Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott

Ny bok 2014: Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott

2014-01-29 - Nyhet

Boken "Kunskapsöversikt - Alkohol och idrott" är en sammanfattning av den forskning som i dagsläget finns kring alkohol och idrott. Författare är Mikael Mattsson, Örjan Ekblom och Olof Unogård.

 

Läs mer om boken "Kunskapsöversikt - Alkohol och droger"
Ny bok 2014: Om människan i rörelse och i vila

Ny bok 2014: Om människan i rörelse och i vila

2014-12-07 - Nyhet

Essäerna ger inblickar i de kroppsliga rörelsernas mångfald av syften och uttryck, alltifrån vardagliga behov av transport, motion och träning, till att tävla, uppleva naturen eller uttrycka sig genom dans.

Läs mer om boken Om människan i rörelse och i vila
Ny bok 2014: Physical education and health

Ny bok 2014: Physical education and health

2014-01-01 - Nyhet

I boken Physical education and health förklaras och analyseras nya rekommendationer från 40 länder gällande utbildning inom idrott och hälsa.

Läs mer om boken "Physical education and health
Ny bok 2013: I takt med tiden?

Ny bok 2013: I takt med tiden?

2013-10-21 - Nyhet

"I takt med tiden?" ger en samlad bild av den skandinaviska forskningen om idrottslärarutbildning. Utbildningen beskrivs och diskuteras utifrån historiska, utbildningspolitiska och professionsrelaterade perspektiv.

Läs mer om boken "I takt med tiden?"
Ny bok 2013: Kondition och uthållighet

Ny bok 2013: Kondition och uthållighet

2013-08-15 - Nyhet

Boken Kondition och uthållighet är en sammanställning och tolkning av den kunskap vi i nuläget har om fysiologi och träningslära. Den beskriver en mängd faktorer och situationer kopplade till träning, prestation, utveckling och hälsa.

Läs mer om boken "Kondition och idrott"
Ny bok 2013: Långvarigt stillasittande

Ny bok 2013: Långvarigt stillasittande

2013-08-15 - Nyhet

I denna bok beskrivs för första gången det stillasittande beteendet och bl.a. berörs den epidemiologiska forskningsgrunden hos såväl vuxna som barn, föreslagna mekanismer samt metoder för att mäta och motverka stillasittande.

Läs mer om boken "Långvarigt stillasittande"
Ny bok 2013: Kajak- & skridskohandbok för dig med funktionsnedsättning

Ny bok 2013: Kajak- och skridskohandbok

2013-07-26 - Nyhet

Boken kan ses både som en inspirationskälla för nya aktiva och som en handbok för ledare och föreningar som vill starta friluftsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om boken "Kajak- & skridskohandbok"
Ny bok 2013: Gymnastik som medicin

Ny bok 2013: Gymnastik som medicin

2013-05-03 - Nyhet

Författare är idrottshistoriker Anders Ottosson. I alla tider har människan försökt bota och lindra sjukdomar med hjälp av gymnastik och massage. Under 1800-talet ökade intresset för denna typ av behandlingar. Sjukgymnastik blev högsta mode...

Läs mer om boken "Gymnastik som medicin"
Ny bok 2013: 200 år av kroppsbildning

Ny bok 2013: 200 år av kroppsbildning

2013-04-18 - Nyhet

Gymnastiska Centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013. Med denna antologi, där forskare från olika vetenskapliga discipliner medverkar, lyfts några perspektiv på den verksamhet som bedrivits vid GCI/GIH genom seklen.

Läs mer om boken "200 år av kroppsbildning"
Ny bok 2013: Tid för samtal - ny bok av Staffan Hultgren

Ny bok 2013: Tid för samtal - ny bok av Staffan Hultgren

2013-04-02 - Nyhet

Boken handlar om vad som sker vid samtal, vad vill vi säga, vad vill vi höra, vad vill vi åstadkomma och hur kan vi agera? Den belyser samtalet utifrån olika Motivational Interviewing-inspirerande perspektiv.

Läs mer om boken "Tid för samtal"
Ny bok 2013: GIH 200 år

Ny bok 2013: GIH 200 år

2013-01-17 - Nyhet

GIH 200 år - svensk kunskap, hälsa och kraft. Sammanställd av John Fürstenbach.

 

Läs mer om boken "GIH 200 år"
Ny bok 2012: Stockholms-OS 1912

Ny bok 2012: Stockholms-OS 1912

2012-03-20 - Nyhet

Ny bok: Stockholmsolympiaden 1912 med docent Leif Yttergren

Läs mer om boken "Stockholmsolympiaden 1912"
Ny bok 2012: FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

Ny bok 2012: FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

2012-01-23 - Nyhet

Ny bok: FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet. Författare är lektor Lena Kallings.

Läs mer om boken "FaR"
Ny bok 2012: Idrott under 5000 år

Ny bok 2012: Idrott under 5000 år

2012-01-05 - Nyhet

Ny bok: Idrott under 5 000 år. Författare är professor emeritus Jan Lindroth med GIH-anknytning.

Läs mer "Idrott under 5000 år"
Ny bok 2012: Träna är livet

Ny bok 2012: Träna är livet

2012-09-12 - Nyhet

En bok om träning, utbildning och vetenskap i svensk friidrott mellan 1888–1995.

Läs mer om boken "Träna är livet"
Ny bok 2012: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande

Ny bok 2012: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande

2012-09-13 - Nyhet

Denna rapports målsättning är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om bl.a. färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande.

Läs mer om rapporten
Ny bok 2012: Idrottsdidaktiska utmaningar

Ny bok 2012: Idrottsdidaktiska utmaningar

2012-09-20 - Nyhet

Idrottsdidaktiska utmaningar handlar om undervisning i idrott och hälsa ur ett didaktiskt perspektiv.

Läs mer om boken "Idrottsdidaktiska utmaningar"
Ny bok 2011: Integrated sports massage therapy

Ny bok 2011: Integrated sports massage therapy

2013-08-21 - Nyhet

Integrated Sports Massage Therapy is a highly illustrated evidence-based handbook which presents a wide range of effective sports massage techniques to cover any sports-related situation.

Läs mer om boken "Integrated sports massage therapy"
Ny bok 2011: Pulsträning

Ny bok 2011: Pulsträning

2011-12-01 - Nyhet

Ny bok: Pulsträning. Av GIH-forskarna Filip Larsen och Mikael Mattsson.

Läs mer om boken "Pulsträning"
Ny bok 2011: Lärande i friluftsliv

Ny bok 2011: Lärande i friluftsliv

2011-09-01 - Nyhet

Ny bok av GIH-forskare: Lärande i friluftsliv: perspektiv och ämnesdidaktiska exempel

Läs mer om boken "Lärande i friluftsliv"
Ny bok 2011: Född till rörelse

Ny bok 2011: Född till rörelse

2011-10-21 - Nyhet

Ny bok: Född till rörelse - en bok om kondition och hälsa. Av GIH-forskarna PO Åstrand, Örjan Ekblom och Björn Ekblom.

Läs mer om boken "Född till rörelse"
Ny bok 2011: Friluftssport och äventyrsidrott

Ny bok 2011: Friluftssport och äventyrsidrott

2011-09-07 - Nyhet

Ny bok med redaktörer och flera medverkande från GIH: "Friluftssport och äventyrsidrott. Utmaningar för lärare, ledare och miljö i en föränderlig värld".

Läs mer om boken "Friluftssport och äventyrsidrott"
Ny bok 2011: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden

Ny bok 2011: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden

2011-09-12 - Nyhet

I boken kan du bland annat läsa om hur gutniska lekar kan införas i dagens idrottsundervisning.

Läs mer om boken "Gutnisk idrott"
Ny bok 2011: Forests, trees and human health

Ny bok 2011: Forests, trees and human health

2011-01-01 - Nyhet

Forests, trees and human health utforskar relationen mellan hälsa och natur och dess effekt på människan.

Läs mer om boken "Forests, trees and human health"
Ny bok 2010: Från stav till stav.

Ny bok 2010: Från stav till stav.

2010-10-04 - Nyhet

Ny bok av Rolf Carlson: Från stav till stav. Utvecklingen till elit inom svenskt skidskytte.

Läs mer om boken "Från stav till stav"
Ny bok 2010: Smak för motion

Ny bok 2010: Smak för motion

2010-11-25 - Nyhet

Ny bok: Smak för motion Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Av Lars-Magnus Engström.

Läs mer om boken "Smak för motion"
Ny bok 2010: Träna med medicinboll

Ny bok 2010: Träna med medicinboll

2010-06-11 - Nyhet

Ny bok av Johnny Nilsson och Martin Lidberg om träning med medicinboll

Läs mer om boken "Träna med medicinboll"
Ny bok 2009: Praktisk idrottspsykologi

Ny bok 2009: Praktisk idrottspsykologi

2009-04-08 - Nyhet

Ny bok: Praktisk idrottspsykologi. Författare är Göran Kenttä, Peter Hassmén och Henrik Gustafsson

Läs mer om boken
Ny bok 2009: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning

Ny bok 2009: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning

2009-04-08 - Nyhet

Ny bok: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning" av Johnny Nilsson i GIH:s serie Vetenskap i praktik och idrott, GIH 2009

Läs mer om boken "Dubbelstakning"
Ny bok 2008: Fysisk aktivitet, folkhälsa, beetendeförändringar

Ny bok 2008: Fysisk aktivitet, folkhälsa, beetendeförändringar

2008-02-15 - Nyhet

Hur kan man få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? Hur kan man skapa motivation och framförallt undvika att barn och ungdomar väljer bort fysisk aktivitet?

Läs mer om boken
Ny bok 2008: Idrottarens återhämtningsbok

Ny bok 2008: Idrottarens återhämtningsbok

2008-04-08 - Nyhet

Ny bok: Idrottarens återhämtningsbok. Författare är Göran Kenttä och Michael Svensson

Läs mer om återhämtningsboken
Ny bok 2008: Friluftshistoria

Ny bok 2008: Friluftshistoria

2008-09-01 - Nyhet

Boken skildrar svenskt friluftsliv under 100 år.

Läs mer om boken "Friluftshistoria"
Ny bok 2007: Kombinationsträning med Martin Lidberg

Ny bok 2007: Kombinationsträning med Martin Lidberg

2007-11-15 - Nyhet

I denna bok ger Martin Lidberg tillsammans med idrottsforskaren Johnny Nilsson från GIH en guidning i kombinationsträningens spännande och omväxlande värld.

Läs mer om boken "Kombinationsträning"
Ny bok 2006: Ledarskap på långfärdsskridsko

Ny bok 2006: Ledarskap på långfärdsskridsko

2006-12-05 - Nyhet

Det är en ny bok om konsten att situationsanpassa sitt sätt att leda, att hela tiden vara beredd att ompröva sina vägval.

Läs mer om boken "Ledarskap på skridsko"
Ny bok 2006: Rörelseidentitet

Ny bok 2006: Rörelseidentitet

2006-10-20 - Nyhet

Rapporten avser att sammanställa beteendevetenskaplig dokumentation med inriktning på samband mellan psykosociala faktorer och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar samt beskriva teoretiska förklaringsmodeller.

Läs mer om boken "Rörelseidentitet"
Ny bok 2006: The european city and green space

Ny bok 2006: The european city and green space

2006-01-12 - Nyhet

Boken behandlar bland annat hur olika städer i Europa har planerats vad gäller grönområden, hur makt- och relationsstrukturer påverkar processen och hur allmänheten upplever och använder dessa områden.

Läs mer om boken "The european city and green space"
Ny bok 2005: När isen lockar

Ny bok 2005: När isen lockar

2005-11-07 - Nyhet

I boken "När isen lockar" presenteras grunder i teknik, utrustning och kunskap om isen. En grundläggande bok för dig som vill åka långfärdsskridskor.

Läs mer om boken "När isen lockar"
Ny bok 2005: Leve idrottspedagogiken!

Ny bok 2005: Leve idrottspedagogiken!

2005-09-23 - Nyhet

Vem ägnar sig åt idrott? Vilken betydelse har fritiden i barns och ungdomars liv? Vad innebär hälsa i skolämnet idrott och hälsa?

Läs mer om "Leve idrottspedagogiken!"
By bok 2005: Bevara arter - till vilket pris?

By bok 2005: Bevara arter - till vilket pris?

2005-08-25 - Nyhet

Hur ska vi bevara den biologiska mångfalden och vad får det kosta? Boken redogör för vad forskare och andra intressenter i samhället har för åsaikter i frågan.

Läs mer om boken "Bevara arter - till vilket pris?"
Ny bok 2005: Forskning och utbildning inom friluftsliv

Ny bok 2005: Forskning och utbildning inom friluftsliv

2005-02-14 - Nyhet

FRISAM (Friluftsorganisationer i samverkan) har färdigställt en utredning om utbildning och forskning inom friluftsliv.

Läs mer om boken "Forskning och utbildning inom friluftsliv"
Ny bok 2004: Kost och vätska för längdskidåkare

Ny bok 2004: Kost och vätska för längdskidåkare

2004-01-01 - Nyhet

I det här häftet får du kunskap om kost för skidåkare från ett helhetsperspektiv.

Läs mer om boken "kost och vätska för skidåkare"
Ny bok 2004: Perspektiv på sport management

Ny bok 2004: Perspektiv på sport management

2004-01-01 - Nyhet

Vilken bakgrund och vilken kompetens behöver en välutbildad sport manager ha? I den här boken ger 18 specialister sin syn på vad Sport Management egentligen innebär.

Läs mer om boken "Perspektiv på sport management"
Ny bok 2002: Svensk golfträning - Kost för golfare

Ny bok 2002: Svensk golfträning - Kost för golfare

2002-09-11 - Nyhet

I det här häftet förklarar vi hur, när och varför du ska äta för att prestera så bra som möjligt på golfbanan.

Läs mer om boken "Svensk golfträning"
Ny bok 2004: Mellan nytta och nöje

Ny bok 2004: Mellan nytta och nöje

2004-09-23 - Nyhet

I Mellan nytta och nöje ger nio författare sin bild av ämnet i den svenska grundskolan.

Läs mer om boken "Mellan nytta och nöje"
Ny bok 2002: Pedagogiska perspektiv på idrott

Ny bok 2002: Pedagogiska perspektiv på idrott

2002-09-23 - Nyhet

Här ger elva författare sin syn på idrott som kulturfenomen och diskuterar vilka konsekvenser olika former av idrott, motion och friluftsliv får för människors lärande.

Läs mer om boken "Pedagogiska perspektiv på idrott"
Ny bok 2002: Nationalstadsparken

Ny bok 2002: Nationalstadsparken

2002-09-19 - Nyhet

Nationalstadsparken - ett experiment i hållbar utveckling belyser hur lagstiftningen har tillämpats för att skapa nationalstadsparken och vilka lärdomar som kan dras efter parkens första sju år.

Läs mer om boken "Nationalstadsparken"
Ny bok 2001: Smart mat för aktiva

Ny bok 2001: Smart mat för aktiva

2001-09-11 - Nyhet

Smart mat är ett häfte för dig som vill ha råd och tips om hur du, med enkla medel, kan äta så bra som möjligt.

Läs mer om boken "Smart mat för aktiva"
Ny bok 2001: Ät bäst - Kost, idrott & hälsoutveckling

Ny bok 2001: Ät bäst - Kost, idrott & hälsoutveckling

2001-09-12 - Nyhet

Ät bäst! är en kostbok som riktar sig tränare, hälsoutvecklare och folk som vill må bra.

Läs mer om boken "Ät bäst"
Ny bok 1999: Träna smart - undvik överträningssyndrom

Ny bok 1999: Träna smart - undvik överträningssyndrom

1999-04-08 - Nyhet

Ny bok: Träna smart - undvik överträningssyndrom. Författare är Göran Kenttä och Peter Hassmén

Läs mer om boken "Träna smart"
Ny bok 1998: Talet om kroppen

Ny bok 1998: Talet om kroppen

1998-09-23 - Nyhet

Talet om kroppen innehåller en serie artiklar om problematiken kropp, kön, identitet och samhälle.

Läs mer om boken "Talet om kroppen"
Ny bok 1980: Långtur

Ny bok 1980: Långtur

1980-01-01 - Nyhet

Boken utgår från en studie som gjorts inom  lång turåkning på skidor och ger råd om kost, träning och hur man kan undvika skador.

Läs mer om boken "Långtur"