Samverkan brukar i högskolesammanshang kallas för "den tredje uppgiften". Högskolans första uppgift är att bedriva utbildning. Den andra är forskning och utvecklingsarbete. Den tredje är att samverka med det omgivande samhället. Det finns många sätt att göra det på och många grupper att arbeta tillsammans med.

Gymnastik- och idrottshögskolan har ett mycket omfattande samverkansnätverk. Bland de viktigaste intressenterna är skolan, idrottsrörelsen, intresseorganisationer och allmänhet.

Samverkan med skolan sker inom ramen för lärarprogrammet men också i form av riktade fortbildningsinsatser, föreläsningar, studiedagar samt forskningsprojekt.

GIH har nära samarbete med Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Folkhälsomyndigheten, Svenska Gymnastiklärarsällskapet, Svensk Utvecklingscentrum för Handikappidrott, Ungdomsstyrelsen, Försvarsmakten samt med elitidrottsklubbar och ideella föreningar.

Vi bjuder in allmänheten till öppna föreläsningar och temadagar samt informerar om GIH:s biblioteks unika samlingar, vilka är tillgängliga för allmänheten.

Träning och hälsoprojekt

Du har möjlighet att delta i träning och hälsoprojekt som är en del av GIH-studenters utbildning.

(icon) Läs om träning och hälsoprojekt