Ulrika Tranæus

Högskolelektor

Ulrika Tranæus
E-post ulrika.tranaeus@gih.se
Telefon 08-120 537 23
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1248
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Idrottsmedicin, Idrottspsykologi, Mental träning, Praktiknära forskning, Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 • Forskningsintressen

  Jag är intresserad av psykologiska faktorer i samband med idrottsskada dvs före skada, under rehabilitering och vid återgång till idrott.

  Prevention av skador och ohälsa inom idrott ur ett psykologiskt perspektiv är något som jag tycker är viktigt och spännande områden.

  Psykologiska aspekter kring överbelastningsskador är ett viktigt område som jag har valt att fördjupa mig i då detta område är relativt lite undersökt i förhållande till hur vanligt förekommande dessa skador är.

  Många idrottare klarar sin idrottskarriär utan skador och vad som gör det är viktig kunskap för att lära mer om skadeförebyggande arbete.

 • Undervisningsintressen

  Jag har handlett många studenter i deras arbete med c- och d-uppsatser och tycker att det är stimulerande.

  Undervisning om forskningsprocessen från ax till limpa, dvs litteratursökning, formulera frågeställning, val av studiedesign, metodval och skrivandet, är intressant.

  Idrottsskadans psykologi; det finns forskning kring psykologiska riskfaktorer för skador, psykologiska faktorer som påverkar rehabiliteringen samt kriterier för att utvärdera idrottares mentala beredskap för att återgå till idrott. Denna kunskap är viktig att förmedla till alla berörda som exempelvis tränare, fysioterapeuter och naprapater.

  Idrottskadeprevention; med forskning kring riskfaktorer för skador så är det viktigt att denna kunskap förmedlas så att skador kan förebyggas.

 • Samverkansintressen

  Högskolan i Halmstad, Centrum för välfärd hälsa idrott, CVHI, Halmstad

  Sophiahemmet, Musculoskeletal and Sports Injury Epidemiology Center, MUSIC, Stockholm

  Karolinska Institutet, Institutionen för miljömedicin, Stockholm

  Karolinska institutet, Centrum för idrottsskadeforskning och utbildning, CIFU, Stockholm

  Skandinaviska Naprapathögskolan, Stockholm

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 4 av 4 (Totalt antal hämtade artiklar: 17)

 Författare Titel År URL
Tranaeus, Ulrika
The mental aspect matters: How to assess and how to help 2018 -
Tranaeus, Ulrika
The role of psychology in injury prevention 2018 -

Övrigt

Jag är utbildad legitimerad naprapat och idrottspsykologisk rådgivare (fil.mag psykologi inriktning idrott samt och pågående KBT steg 1 och har arbetat många år med svenska och norska elitidrottare.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Louise Ekström.

Klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst bild

Fler profiler