Susanne Johansson

Projektledare

Susanne Johansson
E-post susanne.johansson@gih.se
Telefon 08-120 538 66
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1341
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Fil dr idrottsvetenskap, Fil mag sociologi

 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Etik, Genus, Statistiska/pedagogiska mätmetoder, Tränarskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Idrottssociologi

 • Forskningsintressen

  I min forskning studerar jag sexuella övergrepp, trakasserier och utnyttjande i idrotten, sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare samt gränser och gråzoner däremellan. Jag har också författat rapporter om sexuella övergrepp i idrotten åt RF (2012) och BRIS (2017).

  2011 genomförde jag den första svenska studien om förekomst av sexuella övergrepp och trakasserier inom föreningsidrotten. Denna kartläggning följdes upp av en fördjupningsstudie där jag intervjuade elitidrottare med erfarenhet av sexuella tränar-aktivrelationer. Dessa båda studier ingick i min doktorsavhandling. Disputationen ägde rum på GIH i juni 2017.

  Under 2018-2019 genomför jag en studie finansierad av Centrum för idrottsforskning (CIF) om implementering av idrottens policy mot sexuella trakasserier i idrottsföreningar. Idag saknas i mångt och mycket forskning, utbildning och rutiner för att implementera policy mot sexuella trakasserier och övergrepp i svensk föreningsidrott. Dessa brister bidrar till underrapportering och fördröjd rapportering, till okunskap och tystnadskultur inom idrotten liksom i samhället i stort.
  Genom att ta lärdom av idrottsföreningar som har hanterat rapporterade fall av sexuella trakasserier och övergrepp och som arbetar aktivt med förebyggande insatser syftar den här studien till att stärka implementeringen av idrottens policy.

  I min forskning använder jag samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och ett sociologiskt perspektiv med betoning på socialt ansvar förankrat i idrottskultur och samhällsstruktur. Jag vill bidra till en tryggare idrott genom att att överbrygga avståndet mellan forskning, policy och praktik för att bättre förebygga och hantera sexuella trakasserier, övergrepp och utnyttjande inom idrotten.
  Jag belyser också de (etiska, professionella och sociala) gråzoner som omgärdar sexuellt utnyttjande, sexuella handlingar och sexism, inklusive lagliga sexuella relationer mellan idrottsaktiva och tränare. Detta gör jag genom att utveckla teorier om samtycke, makt och aktörskap, kärlek, genus och sexualitet samt offer- och förövarstereotyper. ​

  Läs mer om avhandlingen

  Läs pressmeddelandet

 • Undervisningsintressen

  Jag har undervisat på samtliga av GIH:s program, framförallt relaterat till vetenskapsteori, kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder, forskningsetik och idrottssociologi. Därtill har jag handlett studentuppsatser och examensarbeten.

  Sedan 2013 har jag utvecklat och bedrivit undervisning på GIH:s tränarprogram kring mitt forskningsområde (förebyggande av sexuella övergrepp och utnyttjande samt relaterade etiska och professionella gränser) sedan 2013.

  Utöver min undervisning på GIH föreläser jag på teman som berör mitt forskningsområde, bland annat för ledare, tränare och idrottspsykologer.

Senaste publikationer (DiVA)

Fler publikationer (DiVA)

Övrigt

Idrottsbakgrund inom kampsport. Mångårig kärlek till styrketräning. Tävlar sedan 2011 i styrkelyft med meriterna: SM-guld 2013, SM-brons 2012, DM-guld 2012.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner.

 Klicka på bilden så laddas den högupplösta bilden ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler profiler