Sören Brodin

Vaktmästare

Sören Brodin
E-post soren.brodin@gih.se
Telefon 08-120 537 96
Mobilnummer 070-247 68 70
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 2106, ID1

Övrigt

Frågor rörande bokning av lokaler vid Gymnastik- och idrottshögskolan ska från och med den 1 augusti 2014 skickas till lokaluthyrning@gih.se. Kontakta Patrik Nilsson för frågor.

Fler profiler