Sebastian Edman

Doktorand i idrottsvetenskap

Sebastian Edman
E-post sebastian.edman@gih.se
Telefon 08-120 537 00
Adress Box 5626, 114 33 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1223
 • Akademisk titel

  Magister i biomedicin

 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Fysiologi, Näringslära, Träningslära

 • Forskningsintressen

  Titeln på mitt pågående doktorandprojekt, 'Nutritionens betydelse för den muskulära anpassningen till träning', summerar mitt forskningsintresse väl. Jag forskar i hur proteinsignalering och genuttryck som styr muskeltillväxt, nybildning av mitokondrier och välbefinnande påverkas av näringsintag i samband med olika träningsformer.

  Musklernas syfte och funktion i samband med prestation är väl etablerat, men vikten av en fungerande muskulatur uppmärksammas även mer och mer som en positiv faktor inom hälso- och sjukvården. Genom att undersöka hur mekanismerna som styr muskeladaptioner påverkas vid näringsintag i kombination med träning vill jag kunna bidra med både ett enkelt och applicerbart forskningsresultat, samt en djupare förståelse för människans fysiologi.

  Nuvarande forskningsprojekt fokuserar på hur proteinsignalering av mTOR i de olika muskelfibrerna (typ I/II) påverkas av aminosyraintag vid styrketräning. Grad av mTOR-signalering är en god indikator för muskeltillväxt om den mäts i återhämtningsfasen av ett träningspass. Aminosyraintag under konditionsträning är även i fokus, då med syfte att undersöka hur genuttrycket av PGC-1alpha förändras. Genuttrycket för PGC-1alpha är etablerat att kunna förutse mitokondriell biogenes, med andra ord, nybildningen av mitokondrier.

  Handledare under doktorandarbetet

  Eva Blomstrand Prof., Karin Söderlund PhD. & Filip Larsen PhD.

Fler profiler