Sara Ridderlund

Doktorand

Sara Ridderlund
E-post sara.ridderlind@gih.se
Telefon 08-120 537 00
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1341
  • Tillhör

    Enheten Kultur och lärande

  • Forskningsintressen

    Sara Ridderlind är doktorand i idrottsvetenskap vid GIH och arbetar som lärare i Idrott och hälsa på Spånga Gymnasium.

    Hon medverkar i Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD). Sara genomför ett praktiknära forskningsprojekt om kommunikationsprocesser i gymnasiets idrott och hälsa, särskilt kommunikation mellan lärare och elever.

Fler profiler