Maria Fernström

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning tillämpad fysiologi, utbildningsledare hälsopedagogprogrammet

Maria Fernström
E-post maria.fernstrom@gih.se
Telefon 08-120 537 78
Adress Box 5626 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1216
 • Akademisk titel

  Docent i idrottsvetenskap, doktorsexamen PhD

 • Tillhör

  Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

 • Kompetensprofil

  Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, Fysiologi

 • Forskningsintressen

  Jag är intresserad av de många positiva effekter en hög fysisk prestationsförmåga har på hälsan.

  Särskilt intresserad är jag av att studera unga vuxna för att hitta frisk- och riskfaktorer som kan användas i det förbyggande folkhälsoarbetet.

  I mitt avhandlingsarbete studerade jag hur olika typer av fysisk aktivitet påverkar mitokondriefunktion, vilket i sin tur har visat sig ha stor betydelse både för prestationsförmåga och för hälsa.

 • Undervisningsintressen

  Jag har ett stort intresse för undervisning.

  Det är viktigt att förmedla, till blivande lärare, tränare och hälsopedagoger, att en hälsosam livsstil med hög fysisk prestationsförmåga har stor betydelse för hälsan. Detta i en tid när stillasittande blir allt vanligare i alla åldersgrupper. Det ska vara inspirerande och roligt att träna!

  Vanor grundläggs redan i unga år och vi som undervisar på GIH har ett ansvar för att påverka utvecklingen när det gäller fysisk aktivitet.

 • Samverkansintressen

  Jag samarbetar med Allan Sirjsö, Ulrika Fernberg, Magnus Grenegård och Anita Hurtig-Wennlöf, vid Örebro universitet, i LBA-studien (livsstil, biomarkörer och ateroskleros).

  Vi kartlägger unga vuxna (18-25 år), avseende kost och träningsvanor. Vi tittar också på tidiga kärlförändringar som innebär en ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom senare i livet.

Fler profiler