Magnus Lindwall

Gästprofessor i idrottsvetenskap, inriktning mot idrotts- och hälsopsykologi

Magnus Lindwall
E-post magnus.lindwall@gih.se
Telefon 08 120 53 792
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1244
  • Tillhör

    Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

Fler profiler