Magnus Kilger

Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap

Magnus Kilger
E-post magnus.kilger@gih.se
Telefon 08-120 53 809
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1365
 • Akademisk titel

  Filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap, PhD

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Genus, Idrottsdidaktik, Idrottshistoria, Idrottspedagogik, Ledarskap, Didaktik, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Idrottssociologi

 • Forskningsintressen

  Min forskning har främst riktat sig mot selektering och urval inom barn och ungdomsidrotten. teoretiskt arbetar jag framförallt med social interaktionforskning, narrativ analys och diskursiv teori.

 • Undervisningsintressen

  Min undervisning har tidigare på barn och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet varit inriktad på sociala relationer i skolan, läraren som ledare och vetenskapsteori. Huvuddelen av undervisningen har skett på olika lärarutbildningar, samt vetenskapsteoretiska kurser i diskursanalys,
  narrativ analys och deltagande observation på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

 • Samverkansintressen

  Jag deltar regelbundet som utbildare och föreläsare i flera specialidrottsförbunds tränar och ledarutbildningar, samt som utbildare inom SISU idrottsutbildarna och Bosöns idrottsfolkhögskola.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 2 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 14)

 Författare Titel År URL
Kilger, Magnus
Börjesson, Mats
Searching for talent 2015 Fulltext
Kilger, Magnus
Talking Talent 2017 Fulltext
Kilger, Magnus
From hard work to grit 2019 Fulltext
Kilger, Magnus
Talangurval och att prognostisera framtida potential 2019 Fulltext
Kilger, Magnus
Hellström, John S.
“- How does it feel right now?” 2019 Fulltext

Övrigt

Jag är ungdomstränare i innebandy och fotboll, samt har tidigare i många år varit aktiv seniortränare i innebandy på olika nivåer.

Fler profiler