Lina Wahlgren

Projektassistent

Lina Wahlgren
E-post lina.wahlgren@gih.se
Telefon 08-120 538 23
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1249
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Filosofie doktor i idrott

 • Tillhör

  Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

 • Kompetensprofil

  Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, Miljö

 • Forskningsintressen

  Jag ingår i forsknings- och utvecklingsgruppen för Rörelse, hälsa och miljö vid GIH . Vi driver ett forskningsprojekt kallat Fysiskt aktiv arbetspendling i Stor-Stockholm, Faap-projektet. Vårt mål är att kritiskt granska och utvärdera fysiskt aktiv arbetspendling. Fysiskt aktiv arbetspendling är att gå eller cykla till och från arbetet. I dag kan det vara svårt för människor att hitta tid för motion och rörelse. Därför skulle fysiskt aktiv arbetspendling kunna vara möjlighet till ökad rörelse och därmed också bidra till en bättre folkhälsa. Miljöer påverkar människors beteenden. Därför är det viktigt att studera färdvägsmiljöer för att bra miljöer för gång eller cykling till arbetet ska kunna skapas.

  Hösten 2011 disputerade jag med en avhandling som heter Studies on Bikeability in a Metropolitan Area Using the Active Commuting Route Environment Scale (ACRES). I avhandlingen ingår våra studier av färdvägsmiljöer för arbetspendlig med cykel i Stor-Stockholm. Resultaten visade tydliga skillnader mellan inner- och ytterstadens miljöer. Ytterstadens färdvägsmiljöer upplevdes som tryggare och mer stimulerande för arbetspendling med cykel än innerstadens färdvägsmiljöer. Resultaten visade också att vackra, gröna och trygga färdvägsmiljöer verkar vara faktorer som stimulerar arbetspendling med cykel i innerstadens miljöer och att höga avgasnivåer, höga trängselnivåer och färdvägar som kräver många riktningsändringar tvärtom verkar vara motverkande faktorer.

  Min avhandling bidrar till att öka förståelsen för cykelpendlingen, men mycket återstår att studera. Det handlar om ett successivt kunskapsbygge. Därför är min avsikt att fortsätta studera detta område.

 • Undervisningsintressen

   Min undervisning är på alla nivåer, från grund- till avancerad nivå, och handlar till stor del om metodkunskaper, såsom enkäter och statistik. Jag är även handledare för uppsatser.

   

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 3 av 6 (Totalt antal hämtade artiklar: 28)

 Författare Titel År URL
Andersson, Eva A.
Defaire, Gi
Hultgren, Staffan
Nilsson, Johnny
Oddsson, Kristjan
Olin, Hedvig
Strand, Leif
Wahlgren, Lina
Wedman, Ingemar
Ekblom, Örjan
Physical activity for persons with obesity—a health project reported 2008 Fulltext
Wester, Anita
Wahlgren, Lina
Wedman, Ingemar
Att bli fysiskt aktiv 2008 -
Wahlgren, Lina
Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa 2009 -
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
The Active Commuting Route Environment Scale (ACRES) 2010 Fulltext
Wahlgren, Lina
Stigell, Erik
Schantz, Peter
Active Commuting Route Environment Scale (ACRES)  2010 -

Övrigt

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Louise Ekström.

Klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst bild på Lina Wahlgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler profiler