Johnny Nilsson

Affilierad forskare

Johnny Nilsson
E-post johnny.nilsson@gih.se
Telefon 08-120 538 91
Mobilnummer 070-699 22 98
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 3213
  • Akademisk titel

    Dr medicinsk vetenskap

  • Tillhör

    Enheten Prestation och träning

  • Kompetensprofil

    Friluftsliv, Fysiologi, Idrottsdidaktik, Idrottslära, Idrottspedagogik, Idrottspsykologi, Ledarskap, Miljö, Mätmetoder, Praktiknära forskning, Rörelselära, Tränarskap, Tillämpad idrottsvetenskap, Träningslära, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Senaste publikationer (DiVA)

Fler publikationer (DiVA)

Övrigt

Arbetar parallellt som professor på Högskolan i Dalarna från 1 juli 2014.

Fler profiler