Johan Arnegård

Högskolelektor

Johan Arnegård
E-post johan.arnegard@gih.se
Telefon 08-120 538 30
Mobilnummer 070-440 31 91
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1363
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Filosofie doktor i pedagogik.

 • Tillhör

  Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

 • Kompetensprofil

  Friluftsliv, Idrottsdidaktik, Idrottslära, Idrottspedagogik, Ledarskap, Praktiknära forskning, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 • Forskningsintressen

  Jag har ett relativt brett allmänpedagogiskt intresse för påverkans- och lärprocesser samt identitetsskapande. Har genomfört studier med inriktning mot friluftslivets och äventyrssporternas lärande, meningsskapande, värden, kultur, hälsa och ledarskap. Teoretiskt dels genom en kultursociologisk ansats kring hur individer tillägnar sig smak för vissa verksamheter framför andra samt orienterar sig i tillvaron, och dels genom en fenomenologisk ansats kring centrala dimensioner av upplevelsers och erfarenheters kvalitet företrädesvis genom kvalitativa metoder. Följaktligen har också rörelse i friluftsliv intresserat mig alltmer under senare år, alltså individers upplevelser av den egna kroppen i rörelse och i relation till landskapet - kroppens möte med plats. Detta har bland annat resulterat i en praktiknära forskningsstudie under idrottslärarstudenternas vinterfjälltur på skidor i slutet av deras utbildning med syfte att undersöka attribut, kvaliteter och kännetecken på meningsfulla lärandeupplevelser och erfarenheter samt belysa eventuella påverkansfaktorer i samband detta.

  Jag har också bedrivit forskningsprojekt som fokuserat aktuella och sammanlänkade tendenser i idrottens "gränstrakter" till delvis överlappande samhällsfenomen som sport, friluftsliv och naturturism. Dessa tendenser är friluftslivets sportifiering samt idrottsaktiviteternas frigörelse från landskapet ("landskapsdekontextualisering"). Här handlar det om den landskapsrationalitet som ligger i att standardisera de rumsliga förutsättningarna i likhet med den traditionella tävlingsidrotten. Detta har dramatiskt förändrat referensramarna även för aktiviteter som traditionellt har behållit en stark platsberoende landskapsanknytning.

  Därtill har jag funnit det angeläget att försöka belysa likheter och olikheter som finns mellan utövare från skilda kroppsövnings- och fritidskulturer vad beträffar betydelsen av personliga och omgivande faktorer för valet av aktivitetsform samt vad man uppfattar som det meningsbärande innehållet i utövandet. Detta leder bl.a. till en ökad förståelse för hur nya "trend- och äventyrssporter" växer fram och vilka konsekvenser detta får för utövarnas förhållningssätt till aktiviteterna.

  Sålunda har jag haft ett särskilt intresse av kunskaper om hur kroppsövnings- och friluftskulturer skapas och återskapas samt hur förhållningssätt till kropp, lärande, ledande och friluftsliv är relaterade till samhälleliga villkor och individuella faktorer.

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar på flera kurser, framförallt inom friluftsliv med fokus på lärande i rörelse, ledarskap, grupprocesser, säkerhet, hälsa och miljö. Förflyttning på långfärdsskridskor, skidor, kajak, klättring såväl tätortsnära som till fjälls är min specialitet.

  Vid sidan av mer formell undervisning har jag lång erfarenhet från handledning på såväl grundnivå och avancerad nivå. Har också handlett på forskarutbildningsnivå.

 • Samverkansintressen

  Jag bedriver samverkan både inom och utanför akademiska sammanhang, såväl nationellt som internationellt.

  Inom akademin med Linnéuniversitetet som tidigare anställd gästlektor under tre terminer med särskilt uppdrag att utforma deras utbildning i friluftsliv. Referensgruppmedlem i forskningsprojektet "Den nyafjällupplevelsen - Friluftstrender och hållbar utveckling för en storslagen fjällmiljö”, Mittuniversitetet Östersund. Medverkat i arbetet för en ny gemensam Nordisk Masterutbildning i friluftsliv NOFRI och EU-ansökan, i samarbete med Syd Dansk universitet, Köpenhamns universitet, Högskolan i Telemark Campus Bö, NIH-Norges Idrottshögskole. Samverkan med Brigham Young University, Department of Recreation Management, Utah USA där jag tidigare varit Guest Scholar under en termin.. Även som Academic committee member for The International Outdoor Education Research Conferences IOERC. 

  Nätverk med: Tankesmedjan – Naturvårdsverket, European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiental learning - EOE, Association of Experiental Education - AEE, International Mountain and Outdoor Sports Conference - IMOSC, Australian and New Zealand Association of Leisure Studies - ANZALS samt Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas - MMV.

  Utanför akademin som myndighetsrepresentant och medlem i styrelsen för Svenska Bergsguideorganisationen - SBO. Ledamot i Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd. Konsultuppdrag för Naturvårdsverket att utforma en gemensam svensk norm och standard för utbildning och examinering av fjälledare/färdledare, den s.k. ”Fjälledarnormen”. Sakkunnighetsuppdrag för Konsumentverket/KO vid utformning av verkets ”Allmänna råd” vad gäller tillämpningen av bestämmelsen om säkra varor och tjänster enligt 7 § Produktsäkerhetslagen för tjänster som omfattar verksamhet på glaciär eller i annan högfjällsterräng. Svensk ledamot i den internationella yrkesunionen för bergsguider UIAGM - Union Internationale des Associations de Guides de Montagne.

  Examinator inom Svenska Klätterförbundets utbildningssystem av auktoriserade klippklätterinstruktörer och ansvarig överledare för förbundets alpina klätterkurs i Kebnekaise. Fortbildare och handledare inom SFLO - Svenska Fjälledarorganisationen. Fortbildningsuppdrag inom Stockholms Skridskoseglarklubb - SSSK i ”friluftsbaserat ledarskap och säkerhet” för skridskoledare. Instruktörsuppdrag i offpisteskidåkning och toppbestigning för Stockholms Telemarksklubb. Konsultuppdrag för Brunnsvikens kanotklubb i Stockholm med fokus på ”pedagogiskt ledarskap – turledarskap” för auktorisering av kajakledare och kajakinstruktörer inför en Nordisk instruktörslicens. Uppdrag som guide för ”Momentum Adventure”, engelskt äventyrsföretag som arrangerar expeditioner över hela världen (vandring, skidor, hundspann, kajak, bestigningar, överlevnad, individ & grupputveckling).

  Uppdrag som föreläsare, handledare och observatör i ”Leadership, Judgement, Decision Making and Client Care” inom den internationella professionella bergsguideutbildningen inom UIAGM - Union Internationale des Associations de Guides de Montagne i Frankrike.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 8)

 Författare Titel År URL
Backman, Erik
Arnegård, Johan
Sandell, Klas
Slutsatser och framåtblick 2011 -
Andersen Eikje, Cleng
Horgen, André
Arnegård, Johan
The organizing and regulation of mountain guiding in Scandinavia 1820–2016, with a glance at the Alps 2019 Fulltext
Arnegård, Johan
Upplevelser och lärande i äventyrssport och skola 2006 Fulltext

Övrigt

Jag har en auktoriserad Klippklätterinstruktörsexamen från Svenska Klätterförbundet 1991. Norsk telemarkskidlärarexamen från DNS - Den Norske Skiskole, Hemsedal Norge 1993. Jag har den internationella professionella certifierade bergsguideexamen från UIAGM - Union Internationale des Associations de Guides de Montagne, Schweiz/Frankrike 1997 med yrkes-licens att arbeta över hela världen. Har arbetat som professionell bergsguide med offpisteskidåkning, skidbestigningar, heliskiing, klättring, isklättring, glaciärturer, alpina bergsbestigningar främst i Skandinavien och i Alperna.

På min fritid gillar jag framförallt att vara ute på tur i naturen med min hustru, mina barnbarn eller vänner och då särskilt på isen - långfärdsskridskoåkning, på snön - nordisk turskidåkning, på havet – havskajakturer, i bergen eller kustlandskapet - vandring. Jag gillar också att konditionsträna: öppet vatten simning, cykling landsväg och MTB, längdskidåkning och hastighetsskridskoåkning på bana. Gillar också att spela tennis. Därutöver spelar jag klassisk gitarr, lyssnar på körmusik och kammarmusik helst renässans och barock, ser på klassisk balett och modern dans, läser böcker, tittar gärna på brittiska kostymfilmer/serier eller kriminalare och försöker skriva en släkthistoria. Är också regelbundet engagerad i frivillig kyrklig social hjälp- och stödverksamhet.   

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Melker Dahlstrand.

Bild på Johan Arnegård

Fler profiler