Jane Meckbach

Högskolelektor i idrott

Jane Meckbach
E-post jane.meckbach@gih.se
Telefon 08 120 537 00
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
 • Akademisk titel

  Docent, Fil dr i pedagogik

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Genus, Idrottsdidaktik, Idrottslära, Idrottspedagogik, Didaktik, Rörelse och dans, Utbildningsvetenskap

 • Forskningsintressen

  Mitt intresseområde ligger inom den idrottspedagogiska och idrottsdidaktiska forskningen. Mitt särskilda intresse rör både frågor inom lärarutbildningen och skolans kroppsövningsämne – idrott och hälsa samt fritidens ledarutbildning. Framför allt brinner jag för frågor som handlar om kunskaper och lärande.

  Ett pågående forskningsprojekt är "TV-spel som hälsofostran – om exergaming och ungdomars lärande om kropp, fysisk aktivitet och hälsa". Detta projekt sker i samverkan med forskare vid Örebro och Uppsala universitet. Forskningsledare är Mikael Quennerstedt vid Örebro universitet.

  Jane Salier Erikssons avhandling "The heart rate method for estimating oxygen uptake in walking and cycle commuting" syftar till att utvärdera om man kan använda mätningar av hjärtfrekvens som en metod för att bedöma syreupptagningsnivåer i vardagliga aktiviteter, som att cykla eller gå till jobbet.

  Läs om avhandlingen

  Läs pressmeddelandet

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar främst inom lärarprogrammet med fokus på undervisning, lärande och bedömning samt självständiga arbeten. Jag har sedan regeringens satsning på Lärarlyftet varit ansvarig för de kurser som GIH har fått i uppdrag att genomföra. Min undervisningsinsats har främst berört idrottsdidaktik samt betyg och bedömning. Jag undervisar också på avancerad- och forskarnivå.

 • Samverkansintressen

  Jag är ledamot i styrgruppen för den nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) ett samverkansprojekt mellan Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Linnéuniversitetet och GIH.

  Forskarskolan i idrott och hälsas didaktik (FIHD) är ett samverkansprojekt mellan GIH (huvudansvarig), Örebro universitet och Malmö högskolan. Femton lärare i  idrott och hälsa läser till en lic examen där fem lärare är hemmahörande vid respektive lärosäte. Jag är ledamot i styrgruppen för forskarskolan.

  I Stockholm finns samverkan mellan alla lärarutbildningsanordnare och i detta arbete sker parallella samverkansprocesser. Jag sitter i en styrgrupp som både förvaltar och värnar om det gemensamma VFU- avtal som finns mellan kommuner och lärarutbildningarna.

  Lärarutbildningskonventet är en samverkansgrupp av landets alla lärarutbildningssamordnare i vilken jag representerar GIH.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 5 av 26 (Totalt antal hämtade artiklar: 129)

 Författare Titel År URL
Larsson, Lena
Meckbach, Jane
To be – or not to be invited 2012 -
Larsson, Lena
Meckbach, Jane
Young People´s Influence within the Swedish Sports Movement 2012 -
Larsson, Lena
Meckbach, Jane
Unga ledare behöver stöd 2012 -
Larsson, Lena
Meckbach, Jane
Unga ledarprojekt inom Idrottslyftet 2010 -
Lundquist Wanneberg, Pia
Meckbach, Jane
The World Gymnaestrada - A Modern form of Linggymnastics? 2009 -

Övrigt

Ledamot i SVEBI:s styrelse (Svensk förening för beteendevetenskaplig idrottsforskning).

Ledamot i styrgruppen för lic forskarskolan idrott och hälsas didaktik.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner.

Klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst bild på Jane Meckbach

Fler profiler