Gisela Nyberg

Projektforskare

Gisela Nyberg
E-post gisela.nyberg@gih.se
Telefon 08-120 538 06
Mobilnummer 070-600 91 79
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1328
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Tillhör

  Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

 • Kompetensprofil

  Folkhälsa, inriktning fysisk aktivitet, Mätmetoder

 • Forskningsintressen

  Jag har ett stort intresse av att främja hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. För mig är det viktigt att den fysiska aktiviteten och hälsa är jämlik för alla barn och ungdomar oavsett kön och bakgrund och har under senare år intresserat mig mycket för att jobba i områden där behovet av hälsofrämjande insatser är som störst.

  Mitt forskningsintresse började när jag gjorde min MSc där jag undersökte samband mellan fysisk aktivitet och risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos skolungdomar. Jag fortsatte att doktorera i ett skolprojekt för att förebygga övervikt och fetma.

  Därefter fortsatte jag som postdoc i ett skolbaserat föräldrastödsprojekt i två olika utvärderingar för att främja hälsosamma mat- och rörelsevanor hos barn i förskoleklass. Just nu utvärderar jag en familjeintervention för att främja en hälsosam livvstil i områden med låg socioekonomi. Jag har även ett intresse av att mäta fysisk aktivitet och har lång erfarenhet av att använda accelerometrar.

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar regelbundet på olika utbildningsprogram, framför allt inom fysisk aktivitet, metodutveckling och utvärdering.

 • Samverkansintressen

  Jag tycker att samverkan är viktigt för att mer effektivt kunna utveckla framgångsrika program för att främja fysisk aktivitet och hälsa. Jag har därför flera pågående samarbetsprojekt både nationellt och internationellt.

  Jag anser också som forskare att det är av stor vikt att samverka med exempelvis myndigheter, beslutsfattare och näringslivet för att tillsammans samarbeta för att främja den fysiska aktiviteten och hälsan hos befolkningen.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 1 av 3 (Totalt antal hämtade artiklar: 11)

 Författare Titel År URL
Nyberg, Gisela
Kjellenberg, Karin
Fröberg, Andreas
Lindroos, Anna Karin
A national survey showed low levels of physical activity in a representative sample of Swedish adolescents. 2020 Fulltext
Bergström, Helena
Sundblom, Elinor
Elinder, Liselotte Schäfer
Norman, Åsa
Nyberg, Gisela
Managing Implementation of a Parental Support Programme for Obesity Prevention in the School Context 2020 Fulltext
Fröberg, Andreas
Lindroos, Anna-Karin
Ekblom, Örjan
Nyberg, Gisela
Organised physical activity during leisure time is associated with more objectively measured physical activity among Swedish adolescents. 2020 Fulltext
Norman, Åsa
Nyberg, Gisela
Berlin, Anita
School-based obesity prevention for busy low-income families 2019 Fulltext
Norman, Åsa
Zeebari, Zangin
Nyberg, Gisela
Elinder, Liselotte Schäfer
Parental support in promoting children's health behaviours and preventing overweight and obesity - a long-term follow-up of the cluster-randomised healthy school start study II trial. 2019 Fulltext

Övrigt

Jag har engagerat mig i föreningslivet under de senaste 15 åren genom att vara tränare i gymnastik och fotboll för barn och ungdomar.

Jag gillar att vara ute i naturen och har under de senaste åren utvecklat ett stort intresse för att spela tennis.

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Thomas Carlgren.

Klicka på bilden för att ladda ner en högupplöst bild på Gisela Nyberg Klicka på bilden för att ladda ner högupplöst bild


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler profiler