Erik Lundkvist

Lektor i idrottsvetenskap, inriktning psykologi

Erik Lundkvist
E-post erik.lundkvist@gih.se
Telefon 08-120 53 850
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1, Stockholm
Rum 1242
 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Forskningsintressen

  Jag har två huvudsakliga forskningsintressen som båda på något sätt har med mental hälsa och idrott att göra.

  Det ena är utbrändhet och idrott vilket också är det jag skrev min avhandling om. På senare tid har jag dock mest ägnat mig åt att teoretiskt och empiriskt problematisera idrottsforskningens definition av utbrändhet och vad den kan ha för praktiska konsekvenser. Mitt andra forskningsintresse är mer kopplat till idrottens effekter på den mentala hälsan där jag dels håller på att slutföra ett projekt där golfträning har använts för att få tonåringar att öka sitt idrottsutövande och dels är mitt inne i ett projekt som tittar på idrottens roll för utveckling av mental hälsa hos nyanlända ungdomar och invandrade ungdomar.

 • Undervisningsintressen

  Jag har mestadels undervisat på olika metodkurser på psykologprogrammet och psykologprogrammet vid Umeå Universitet.
  Jag har också undervisat en del idrottspsykologi för idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet.


  På GIH har jag hittills undervisat på Masterprogrammets kurs Idrottsvetenskaplig metod och design.

 • Samverkansintressen

  I postdokprojektet jag jobbar med vid Stockholms Univeristet samverkar med Stiftelsen Sverige United som stöttar fotbollsprojekt för nyanlända.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 2 av 2 (Totalt antal hämtade artiklar: 7)

 Författare Titel År URL
Lundkvist, Erik
Idrott och integration 2019 -
Lundkvist, Erik
Gustafsson, H
Davis, P A
Holmström, S
Lemyre, N
Ivarsson, A
The temporal relations across burnout dimensions in athletes. 2018 -

Övrigt

Jag idrottar hellre än bra och har inga som helst meriter att prata om annat än i hyrgokart och detta är så länge sen att det säkert är preskriberat vid det här laget.
Annars är mitt idrottsintresse är ganska brett även om det oftast visar sig i att jag tittar på fotboll, ishockey eller golf.

När det kommer till praktisk utövning spelar jag gärna golf och joggar. Jag är även hjälptränare i ett fotbollslag för nyanlända ungdomar.

Fler profiler