Emil Bojsen-Møller

Doktorand

Emil Bojsen-Møller
E-post emil.bojsen.moller@gih.se
Telefon 08-120 537 46
Adress Box 5626 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1211
 • Akademisk titel

  Masterexamen i humanfysiologi, Bachelor i idrottsvetenskap, Köpenhamns universitet

 • Tillhör

  Enheten Fysisk aktivitet och hälsa

 • Kompetensprofil

  Fysiologi, Mätmetoder, Träningslära

 • Forskningsintressen

  

  Jag är intresserad i hur hjärnan påverkas av fysisk aktivitet och stillasittande. I mitt doktorandprojekt försöker jag att klarlägga hur kognitiva funktioner och hjärnans förmåga att anpassa sig till erfarenheter genom att ändra struktur och funktion, neuroplasticitet, påverkas av olika rörelsemönster.

  Första studien är en tvärsnittsstudie som undersöker sambandet mellan objektivt mätt fysisk aktivitetsmönster och kognitiva funktioner hos kontorsmedarbetare.

  Andra studien är en randomiserad interventionsstudie där vi undersöker hur neuroplasticitet, mätt med transkraniell magnetstimulering (TMS), påverkas av långa perioder av stillasittande.

  I en tredje studie undersöker vi effekten av en intervention, utvecklad för att bäst att stödja kontorsmedarbetare med att utveckla ett hälsofrämjande beteende. Dessutom tittar vi på hur ändringar i beteende är kopplat till kognitiva funktioner. 

  Mitt doktorandprojekt kommer att bidra till förståelsen av hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar hjärnan. Dessutom kommer resultaten att kunna hjälpa företag och HR-avdelningar att skapa en hållbar arbetsmiljö där rörelse implementeras på ett sätt som gynnar hjärnhälsan.

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 1 av 1 (Totalt antal hämtade artiklar: 2)

 Författare Titel År URL
Bojsen-Møller, Emil
Boraxbekk, Carl-Johan
Ekblom, Örjan
Blom, Victoria
Ekblom, Maria
Relationships between Physical Activity, Sedentary Behaviour and Cognitive Functions in Office Workers. 2019 Fulltext
Ekblom, Maria
Bojsen-Möller, Emil
Tarassova, Olga
Ekblom, Örjan
Day-to day variations in physical activity patterns affect corticospinal excitability on the following day 2019 -

Fler profiler