Åsa Bäckström

Högskolelektor, utbildningsledare Sport Management

Åsa Bäckström
E-post asa.backstrom@gih.se
Telefon 08-120 537 63
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
Rum 1339
Tider Telefon- och mottagningstider för studenter: Sport Management ons kl. 10-12
Fotografi Högupplöst foto finns längre ned
 • Akademisk titel

  Docent och Filosofie doktor i pedagogik

 • Tillhör

  Enheten Prestation och träning

 • Kompetensprofil

  Genus, Idrottspedagogik, Sport management, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsteori och forskningsmetodik

 • Forskningsintressen

  Forskningsmässigt har jag har intresserat mig för tre områden: lärande, social rättvisa och organisering. Intressena har ofta vävts ihop i mina studier, dels genom kulturteoretiska ansatser och dels genom företrädesvis kvalitativa metoder. Jag har som rört mig inom såväl idrottsforskning som ungdoms(kultur)forskning.

  Intresset för lärande har gått från ett sociokulturellt lärande, via sensoriska och affektiva lärprocesser till ett intresse för lärande i kroppens möte med plats och materialitet. Alltså från kultur - till kropp - till materia. Intresset för social rättvisa har tagit sig uttryck i studier om genus, i grova drag från maskulinitet till femininitet och vidare till legitimitet. Social rättvisa handlar alltså om strukturella faktorer i mina studier. Intresset för organisering har gått från studier av det spontana och informella till det formaliserade.

  Research

  My research interests include informal learning processes, youth, culture and gender. Skateboarding has been particularly focused since the late 1990 and my work has appeared in Leisure Studies, Journal of Sport and Social Issues and Sport Education and Society. Beside the international publications I have published a number of books in Swedish. Among those are Visuella metoder (Fors & Bäckström, 2015). I have a keen interest in ethnographic methodology and sensory perspectives.

  Together with Professor Shane Blackman  I am editor for a special issue in Young – Nordic Journal of Youth Research (Sage) on Skateboarding, youth and subculture 2020. Deadline January 31, 2020. See the open call. Welcome with your submission!

 • Undervisningsintressen

  Jag undervisar på flera kurser, bland annat den obligatoriska kursen i kvalitativ metod på masterprogrammet och Idrott, etik och socialt ansvar på sport managementprogrammet. Vid sidan av undervisning i klassrum har jag lång erfarenhet från handledning på såväl grundnivå och avancerad nivå. Därtill handleder jag på forskarutbildningsnivå.

 • Samverkansintressen

  Samverkan på ett kollegialt plan sker både nationellt och internationellt. I ungdomsforskningssammanhang deltar jag aktivt i en nordisk kontext som svensk redaktör för den vetenskapliga tidskriften Young – Nordic Journal of Youth Research (Sage).

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 1 av 12 (Totalt antal hämtade artiklar: 59)

 Författare Titel År URL
Bäckström, Åsa
Tangible transitions in skateboarding 2019 -
Qvarfordt, Anna
Ahmadi, Nader
Bäckström, Åsa
Hoff, David
Limitations and duties 2019 Fulltext
Bäckström, Åsa
Quennerstedt, Mikael
Maivorsdotter, Ninitha
Meckbach, Jane
Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip 2019 Fulltext
Qvarfordt, Anna
Hoff, David
Bäckström, Åsa
Ahmadi, Nader
From fighting the bad to protecting the good 2019 Fulltext
Bäckström, Åsa
Sand, Anne-Lene
Imagining and Making Material Encounters 2019 -

Gå till sida 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 Nästa

Övrigt

Högupplösta bilder

För att ladda ner bilden så klicka på bilden så att den blir synlig i ett nytt fönster. Högerklicka och välj Spara bild som. Då laddas den högupplösta bilden ner. Var god och uppge fotografens namn Linus Hallgren.

Bild på Åsa Bäckström Bild på Åsa Bäckström

 

 

 

 

 

 

 

 

Fler profiler