Anna Tidén

Högskolelektor

Anna Tidén
E-post anna.tiden@gih.se
Telefon 08-120 537 00
Adress Box 5626, 114 86 Stockholm
Besöksadress Lidingövägen 1
 • Akademisk titel

  Fil dr i idrottsvetenskap, PhD

 • Tillhör

  Enheten Kultur och lärande

 • Kompetensprofil

  Bollspel, Friluftsliv, Idrottsdidaktik, Idrottslära, Idrottspedagogik, Ledarskap, Lek, Tränarskap, Utbildningsvetenskap

 • Forskningsintressen

  I Anna Tidéns avhandling "Bedömningar av ungas rörelseförmåga: En idrottsvetenskaplig problematisering och validering" studeras olika aspekter av barn och ungdomars rörelseförmåga, bland annat hur rörelseförmåga skrivs fram och bedöms i ämnet idrott och hälsa samt i tester och bedömningsverktyg. I fokus är även hur innehållet i rörelsetester får konsekvenser för vem som anses ha eller inte ha en god rörelseförmåga. Vidare studeras hur bedömd utvecklad respektive mindre utvecklad rörelseförmåga i 15-årsåldern är relaterad till smak och intresse för fysisk aktivitet nio år senare.

  Läs mer om avhandlingen

  Läs pressmeddelandet

 • Samverkansintressen

  Läs pressmeddelandet om Anna Tidéns avhandling

Senaste publikationer (DiVA)

Sida 1 av 5 (Totalt antal hämtade artiklar: 24)

 Författare Titel År URL
Backman, Erik
Tidén, Anna
Pihl, Lars
Svanström, Fredrik
Wiorek, Dan
Peer-assessment of technical and tactical skills in invasion games - possibilities and limitations? 2017 -
Tidén, Anna
Redelius, Karin
Lundvall, Suzanne
The social construction of ability in movment assessment tools. 2017 -
Tidén, Anna
Bedömningar av ungas rörelseförmåga 2016 Fulltext
Tidén, Anna
Redelius, Karin
Lundvall, Suzanne
Movement Assessment Tools: A Critical Examination 2015 -
Tidén, Anna
Lundqvist, Carolina
Nyberg, Marie
Development and Initial Validation of the NyTid Test 2015 Fulltext

Övrigt

Anställd på GIH sedan 1995.

Högskoleadjunkt i idrottens metodik.

Undervisning i bollspel och friluftsliv, metodik ock didaktik, handledarutbildningar.

Portalföreståndare/studierektor och ansvarig för revideringen av  tränarprogramet, 2001-2003.

Ingår i Skola-Idrott-Hälsa-studien sedan starten 2000.

Samordnare/koordinator på RF:s elitidrottscentrum på Riksidrottsförbundet, Bosön.

Ansvarig för RF:s elitidrottstöd till SF, regionala elitidrottscentrum och RF elitidrottcentrum, 2003-2005.

Idrottslärare, Idrott och hälsa, Komvux, Åsö vuxengymnasium Stockholm, 2001-2003.

Idrottslärare grund- och gymnasieskolor, 1985-1995, Stockholm.

Uppdrag i idrottsrörelsen inom praktik och teori. Barn- och ungdomsidrott, praktisk träningslära och träning, bollspel och bollspelsundervisning, ledar- och tränarskap samt friluftsliv.

Team Manager för damkronorna, ishockey, 2004-2005.


Ordförande Idrottshögskolans golfklubb.

Idrottsmeriter

Handboll på elitnivå, diverse lagbollspel, golf, skidåkning, ridning och friluftsliv.

 

Fler profiler