GIH:s styrdokument

På denna sida publiceras högskolans gemensamma styrdokument, dvs. dokument som styr GIH:s verksamhet och där besluts har fattats i högskolestyrelse, vid rektorsmöte eller i enlighet med GlH:s delegationsordning.

Rektor har beslutat om en gemensam struktur och en enhetlig terminologi för GIH:s högskolegemensamma styrdokument. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för effektiv ledning och styrning av GIH:s verksamhet. Läs mer i riktlinjerna nedan om klassificering, utformning och hantering av styrdokument:
 
Riktlinjer för högskolegemensamma styrdokument

Styrdokumenten är organiserade under tre huvudområden. På dessa sidor återfinns befintliga styrdokument inom respektive område.

GIH:s övergripande styrdokument

Utbildning och forskning

Förvaltning

GIH:s årsredovisningar kan du hitta under "GIH i siffror" eller nå via länken till höger.

Adress till denna sida: www.gih.se/styrdokument

GIH:s kvalitetsarbete

Om kvalitetsarbete på GIH.

Om GIH:s kvalitetsarbete

Årsredovisningar

Årsredovisningar från GIH - läs mer om vår verksamhet de senaste åren.

Till årsredovisningar